Latviski
Search

Sitemap
Current events - Students’ news
10.02.2009
STUDENTU IEVĒRĪBAI !!!

STUDENTU IEVĒRĪBAI !!!
Informējam, ka saskaņā ar izmaiņām RA „Nolikumā par transporta izdevumu kompensāciju RA studentiem” 4.punktā – VISIEM PILNA LAIKA BUDŽETA GRUPU STUDENTIEM (studentiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā Rēzeknē un studentiem, kuri nedzīvo viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā Rēzeknē), braukšanas izdevumus nokļūšanai dzīvesvietā un atpakaļ kompensē 50% apmērā tikai par četriem braucieniem mēnesī (braucienu turp un atpakaļ skaitot kā vienu braucienu).
Informējam studentus, ka apkopojot iesniegumus, tiks aprēķināti kopējie transporta izdevumu kompensāciju izmaksāšanai nepieciešamie līdzekļi. Ja to kopsumma pārsniegs no budžeta piešķirtā finansējuma apmēru, tad tiks noteikta maksimālā mēnesī izmaksājamā summa. Šī summa ir mainīga un pilnībā atkarīga no iesniegumu skaita un pieprasīto summu apmēra.

Saskaņā ar augšā minētam izmaiņām un biļešu cenu paaugstināšanu, lūdzam studentus, iesniegt jaunus, 2008./2009.m.g. II semestrim, iesniegumus transporta izdevumu kompensācijai. Tiem studentiem, kuri neiesniegs jaunus iesniegumus, aprēķins būs aprēķināts pēc iesniegumiem no 2008./2009.m.g. I semestra, un apmaksāts ne vairāk par četriem braucieniem mēnesī.
Iesnieguma forma nav mainījusies.

Iesniegums jāiesniedz 201.kabinetā (Atbrīvošanas alejā 90.) LĪDZ 20.FEBRUĀRIM.For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv