Latviski
Search

Sitemap
Current events - International relations
20.04.2011
Itālijas valdība piedāvā stipendijas 2011./2012. akadēmiskajam gadam

Itālijas valdība piedāvā stipendijas 2011./2012. akadēmiskajam gadam

<p>Saskaņā ar &ldquo;Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas  valdības līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā&rdquo; Itālijas  Republikas valdība piedāvā stipendijas, kopā 48 mēne&scaron;us,  2011./2012.akadēmiskajam gadam (laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz  2012.gada 30.septembrim). Stipendija tiek pie&scaron;ķirta uz 9 mēne&scaron;iem, bet  īsajiem itālie&scaron;u valodas un kultūras kursiem uz 3 mēne&scaron;iem un itālie&scaron;u  valodas skolotājiem &ndash; no 1 līdz 3 mēne&scaron;iem.</p>
<p>Kandidāti var pieteikties stipendijai īsajiem valodas kursiem (3  mēne&scaron;i); atsevi&scaron;ķiem augstskolas studiju kursiem; studijām padziļinātai  mūzikas un mākslas apguvei; itālie&scaron;u valodas un kultūras kursiem  itālie&scaron;u valodas skolotājiem; maģistra, doktora, specializācijas  studijām augstskolās (izņemot medicīnu) un pētniecībai.</p>
<p>Papildu informācija par Itālijas valdības stipendiju pieejama &scaron;ajās&nbsp; mājas lapās:</p>
<p><a href="http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Stranieri/20110325_STUDY_GRANTS_2011_2012_EN.pdf">http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Stranieri/20110325_STUDY_GRANTS_2011_2012_EN.pdf</a> (angļu valodā)</p>
<p><a href="http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Stranieri/20110325_BANDO_BORSE_11-12.pdf">http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Stranieri/20110325_BANDO_BORSE_11-12.pdf</a> (itālie&scaron;u valodā)</p>
<p>Lai pieteiktos Itālijas valdības stipendijai, kandidātam:</p>
<p>1) jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa Itālijas Ārlietu ministrijas mājas lapā: <a href="http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp" target="_blank">http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp</a>;<br /> 2)&nbsp;elektroniski (uz e-pasta adresi: <a href="mailto:ambitalia.riga@esteri.it">ambitalia.riga@esteri.it</a>) Itālijas vēstniecībai Latvijā jānosūta &scaron;ādi dokumenti:</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Curriculum vitae;</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>2 augstskolas pasniedzēju rakstītas ieteikuma vēstules;</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>apstiprinātas izglītības diplomu un to pielikumu kopijas. </strong>Ja kandidāts pa&scaron;laik studē, tad apstiprināts atzīmju izraksts;</p>
</li>
<li>
<p>uzņēmējas institūcijas<strong> apstiprinājuma vēstule par uzņem&scaron;anu</strong> (ja tāda nepiecie&scaron;ama).</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Elektroniski pieteikuma veidlapa jāaizpilda līdz 2011.gada 2.maijam.</strong></p>
<p><strong>Dokumenti Itālijas vēstniecībā jāiesūta līdz 2011.gada 12.maijam.</strong></p>
<p>Kopīgā stipendiju vērtē&scaron;anas komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 2011.gada maijā.</p>
<p>Papildu informāciju iespējams iegūt:</p>
<ul>
<li>
<p>Itālijas      vēstniecībā Latvijā (segreteria2.riga@esteri.it), tālr.: 67216069,      67211507;</p>
</li>
<li>
<p>Latvijas      Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes  Ģermānistikas un romanistikas      nodaļā: Rīgā, Visvalža ielā 4a,  402.telpā (<span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:consolare1.riga@esteri.it">consolare1.riga@esteri.it</a></span>).</p>
</li>
</ul>
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv