Latviski
Search

Sitemap
Current events - International relations
28.09.2011
Izsludināts Mūžizglītības programmas projektu konkurss

Izsludināts Mūžizglītības programmas projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas 2012. gada konkursu.

Projektu konkurss ir izsludināts */Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus,

Grundtvig,/* *Mācību braucienu* un *Žana Monē* programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes. Tās aptver dažādas veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklus veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

 2012.gada projektu konkursā:

  • vispārējās izglītības attīstības programmā */Comenius/* konkurss izsludināts 8 projektu veidos;
  • profesionālās izglītības attīstības programmas */Leonardo da Vinci/* konkursā pieejami 7 projektu veidi;
  • augstākās izglītības attīstības programmā */Erasmus/* konkurss izsludināts 6 projektu veidos un *Žana Monē* programmā;
  • pieaugušo izglītības attīstības programmas */Grundtvig/* konkursā pieejami 10 projektu veidi;
  • izglītības speciālistiem *Mācību braucienu* programmā.

EK ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus – no 2012. gada janvāra līdz pat oktobrim. Atkarībā no aktivitātes veida projekta pieteikumi jāiesniedz VIAA vai Eiropas Komisijā.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi. Plašāka informācija par 2012.gada konkursiem Mūžizglītības programmas aktivitātēs atrodama šādās VIAA mājas lapas sadaļās:

    * Comenius » Konkursi » Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_izsludinatie/?text_id=11580>

    * Leonardo da Vinci» Konkursi » Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo_konkursi/izsludinatie_konkursi/?text_id=11585>

    * Erasmus » Konkursi» Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus/erasmus_konkursi/erasmus_izsludinatie_konkursi/?text_id=11588>

    * Grundtvig »Konkursi» Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_konkursi/grundtvig_izsludinatie/?text_id=11592>

    * Mācību braucieni » Konkursi » Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/macibu_braucieni/macibu_braucienu_konkursi/izsludinatie_konkursi/?text_id=8461>

    * Žana Monē » Konkursi » Izsludinātie konkursi

      <http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/zans_mone/zans_mone_konkursi/>

Pieteikumu veidlapas, projektu pieteicēju rokasgrāmatas un informācija par plānotajiem informatīvajiem semināriem ir pieejama VIAA mājas lapā pie attiecīgā projektu veida vai EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.

ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, kā arī ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija.

VIAA nodrošina ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv