Latviski
Search

Sitemap
Current events - International relations
14.10.2011
Erasmus centralizēto aktivitāšu konkursi

Erasmus centralizēto aktivitāšu konkursi

Erasmus centralizēto aktivitāšu konkursi piedāvā iespēju sagatavot un iesniegt

projektus 3 aktivitāšu veidos:

1)      Daudzpusējie projekti

2)      Daudzpusējie tīkli

3)      Papildu pasākumi

 

Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, ir mainījies atbalstāmo prioritāšu skaits daudzpusējo projektu aktivitātē (tagad – 5), kā arī izmaiņas daudzpusējiem tīkliem - palicis tikai viens projektu veids.

Informācija par Erasmus centralizētajām aktivitātēm ir aktualizēta arī VIAA mājas lapā, lūdzu, skatīt augstākminētās saites.

Projektu iesniegšanas termiņš-līdz 2012.gada 2.februārim, pieteikumi jāiesniedz - Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā. Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA))//, detalizēta informācija - http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php

Konkurss ir atvērts arī projektu sagatavošanai *_Žana Monē _*/_(Jean

Monnet) -  programmā– lūdzu, skatīt informāciju -

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/zans_mone/zans_mone_programma/

 

Projektu iesniegšanas termiņš-līdz 2012.gada 15.februārim– pieteikumi jāiesniedz - *Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā /(Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA))//, detalizēta informācija - http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php /

Mūžizglītības programmas INFORMATĪVĀ DIENA Briselē tiek organizēta

š.g. 28.oktobrī t.sk., tajā būs ietverta detalizēta informācija gan  par Erasmus centralizētajām programmām, gan par Žana Monē programmu.

Informatīvajā dienā iespējams piedalīties neklātienē – vērojot tiešraidi interneta vidē, detalizētu informāciju un darba kārtību, lūdzu, skatīt:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2012/infoday_llp_2012_en.php

 

ANTRA MEŅĢELE,

Izglītības un mobilitātes programmu departaments

Pētījumu un augstākās izglītības nodaļa

Nodaļas vadītāja vietniece

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.:67559493, fakss: 67814344
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv