Latviski
Search

Sitemap
Current events - International relations
03.07.2010
Rekordliels studentu skaits saņem ES finansējumu mācībām vai praksei ārzemēs

Rekordliels studentu skaits saņem ES finansējumu mācībām vai praksei ārzemēs

Rekordliels studentu skaits saņem ES finansējumu mācībām vai praksei ārzemēs

2008./2009. gadā rekordliels studentu skaits izmantoja Erasmus programmā paredzēto ES atbalstu, lai mācītos vai stažētos uzņēmumos ārzemēs.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas tika paziņoti šodien, gandrīz 200 000 augstskolu studentu saņēma stipendijas mācībām vai praksei ārzemēs. Kopumā tas ir par 8,7 % vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, tādējādi kopš 1987. gada, kad tika ieviesta Erasmus programma, vairāk nekā divi miljoni jauno eiropiešu ir izmantojuši programmas piedāvāto finansējumu. Būtiskākais palielinājums – vairāk nekā par 50 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – bija attiecināms uz studentiem, kuri stažējās ārzemju uzņēmumos. Turklāt pagājušajā gadā vairāk nekā 36 000 augstskolu darbinieku izmantoja iespēju mācīt vai mācīties kādā no 31 Eiropas valsts, kura piedalās Erasmus programmā.

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Arvien biežāk jaunie eiropieši izmanto iespēju studiju laikā gūt mācību pieredzi ārzemēs. Pavaicājiet tiem, kuri pieder “Erasmus paaudzei”, un viņi jums pastāstīs, kā šī pieredze viņiem palīdzējusi mācībās, personiskajā attīstībā un darba meklēšanā pēc studiju beigām. Ar jauno iniciatīvu “Jaunatne kustībā” mēs vēlamies popularizēt šo Eiropas veiksmes stāstu un piedāvāt šādu iespēju visiem jauniešiem.”

Kopumā 2008./2009. mācību gadā 198 600 studentu devās uz kādu no 31 valsts, kas piedalās Erasmus programmā, proti, ES dalībvalstīm, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Turciju.

Rekordlielais studentu skaits, kuri izmantoja Erasmus programmas piedāvāto atbalstu, atspoguļo 12 % budžeta palielinājumu, kas 2008./2009. gadā bija pieejams mācībām, iespējai stažēties uzņēmumos ārzemēs un citiem mobilitātes pasākumiem minētās programmas ietvaros. Tā rezultātā ikmēneša stipendijas apmērs, ko 2008./2009. mācību gadā studenti saņēma atbilstoši Erasmus programmai, palielinājās no EUR 255 līdz EUR 272. Tikai divas valstis, Islande un Lihtenšteina, bija nosūtījušas mazāku studentu skaitu uz ārzemēm salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Budžeta samazinājums dažiem turpmākajiem gadiem nozīmē, ka bez papildu līdzekļiem tuvākajā nākotnē būs apgrūtināta programmas attīstība pašreizējā tempā.


Mācības Erasmus programmas ietvaros

168 200 studentu izmantoja Erasmus programmas piedāvāto finansējumu mācībām ārzemēs, kur viņi vidēji pavadīja sešus mēnešus; tas ir par 3,4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Divās valstīs – Vācijā un Polijā – studentu skaits, kuri bija izvēlējušies šo iespēju, nemainījās, bet astoņās valstīs – Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Dānijā, Igaunijā, Islandē, Īrijā, Kiprā un Lihtenšteinā – tas samazinājās. Tiek uzskatīts, ka šāda samazinājuma pamatā bija tas, ka vairāk programmas dalībnieku izvēlējās stažēties uzņēmumos, konkurence, ko radīja valstis ārpus Eiropas, ekonomiskās krīzes sākums un nelielais stipendijas apmērs.

Stažēšanās uzņēmumos Erasmus programmas ietvaros

Kopš 2007. gada ar Erasmus programmas palīdzību studentiem ir iespēja stažēties uzņēmumos vai citās organizācijās ārzemēs. 2008./2009. mācību gadā šādu iespēju izmantoja 30 400 studentu, kas ir vairāk nekā 50 % palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Kā liecina 2009. gadā veiktā “Eurobarometer” aptauja, galvenais iemesls, kādēļ stažēšanās uzņēmumos Erasmus programmas ietvaros kļūst aizvien populārāka, ir studentu vēlme ar prakses palīdzību uzlabot iespējas atrast labu darbu.

Valstis, kurās Erasmus studentu skaits bija vislielākais

Valstis, no kurām nāk visvairāk Erasmus studentu, bija Francija (28 300 studentu), Vācija (27 900) un Spānija (27 400). Valstis, kurās proporcionāli vislielākā daļa no visiem augstskolu studentiem piedalījās Erasmus programmā, bija Luksemburga (15,5 %), Lihtenšteina (3 %), Austrija (1,9 %) un Čehija (1,7 %).

Vispopulārākie Erasmus studentu galamērķi bija Spānija (33 200 studentu), Francija (24 600) un Vācija (22 000).

Darbinieku mobilitāte

2008./2009. mācību gadā ar Erasmus programmas palīdzību vairāk nekā 36 000 augstskolu darbinieku piedalījās apmaiņas programmās (par 13,6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā). 28 600 pasniedzēju saņēma stipendijas, lai lasītu lekcijas ārzemēs, un 7 700 darbinieki uzturējās ārzemēs, lai stažētos kādā uzņēmumā vai partneriestādē.  

Pamatinformācija

Patlaban saskaņā ar aplēsēm 4 % Eiropas studentu saņem Erasmus programmas stipendiju kādā no studiju posmiem. Erasmus programma attiecas ne tikai uz studentiem un universitāšu mācībspēkiem, bet arī uz sadarbību starp augstskolām, veidojot tīklus, īstenojot daudzpusējus projektus un veicot citus pasākumus. Arvien vairāk uzmanības tiek vērsts uz to, lai programma kļūtu atvērtāka pret uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību.

2009. gadā Erasmus programmai pievienojās Horvātija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, un dalībvalstu skaits tagad sasniedz 33.

 

Neatkarīgi pētījumi liecina, ka Erasmus programmai ir ievērojama nozīme dažādos līmeņos: programmas dalībnieki apgūst prasmes, kas viņiem atvieglo iesaistīšanos darba tirgū nākotnē, bet darbinieki apgūst prasmes, kas uzlabo viņu karjeras iespējas. Augstākās izglītības iestādes internacionalizē savu vidi, ievieš jaunus pakalpojumus un mācīšanas metodes, uzlabo vadības spējas, paplašina pētniecību un veido saikni ar uzņēmumiem.

Komisija uzskata, ka Erasmus programma dos ieguldījumu ES stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, sniedzot jauniešiem iespēju apgūt pielāgojamas prasmes, kas būs vajadzīgas konkurētspējīgā zināšanu sabiedrībā.

Papildu informācija:

Paziņojums ar detalizētāku statistikas informāciju, tostarp jaunākajiem datiem par valstīm — "Erasmus programma 2008/-09: datu skaidrojums", 2010. gada 21. jūnija MEMO/10/267.

Eiropas Komisija: The Erasmus programme

 
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv