Latviski
Search

Sitemap
Augstskolas vadība
Rektors Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks 64623709
Edmunds.Teirumnieks@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 225.telpa
Studiju prorektore Dr.philol. asoc.prof.
Angelika Juško-Štekele
64624533, 29392129
promd@ru.lv
Angelika.Jusko-Stekele@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 214.telpa
Zinātņu prorektore Dr.philol.asoc.prof.
Ilga Šuplinska
64625258

ilga.suplinska@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 223.telpa
Rektora vietnieks saimnieciskajā darbā Andris Skredeļs 29338860
Andris.Skredels@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 216.telpa
Rektora vietniece sadarbības un attīstības jautājumos Iveta Graudiņa 26442850
iveta.graudina@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 204.telpa
Senāts Priekšsēdētājs Dr. oec. Iveta Mietule 64624518
mietule@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 208.telpa
Sekretāre Iveta Volkova Iveta.Volkova@ru.lv
64628127, 26695553
Zinātņu daļa Zinātņu daļas vadītāja Dr.philol., asoc.prof. Karīne Laganovska Karine.Laganovska@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 219. telpa
Speciāliste-lietvede Inese Jermakoviča Inese.Jermakovica@ru.lv
Galvenās apkalpojošās struktūrvienības
Studiju daļa
Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika 64622911, 26462152
Alvine.Kazinika@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 222.telpa
Metodiķe Svetlana Proško 64622862
svetlana.prosko@ru.lv
Metodiķe Silvija Mežinska 64622862, 25458833
Silvija.Mezinska@ru.lv
Metodiķe Iveta Volkova 26695553
iveta.volkova@ru.lv
Personāla daļa
Vadītāja Inga Lesničija 64623219, 28321075, Inga.Lesnicija@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 217.telpa
Speciāliste Kristīne Zeimale 64623219, Kristine.Zeimale@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 217.telpa
Juristi
Juriste Inese Novika 64628073
inese.novika@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 226.telpa
Juriskonsults Imants Plešners 64628073, imants.plesners@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 226.telpa
Grāmatvedība
Galvenā grāmatvede Irēna Beinaroviča-Litvinova 64624453
Irena.Beinarovica-Litvinova@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 221.telpa
Galvenās grāmatvedes vietniece Olga Trančenoka 64628074
Olga.Trancenoka@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 212.telpa
Speciāliste grāmatvede Jeļena Lonska 64624582
Jelena.Lonska@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 218.telpa
Speciāliste grāmatvede Ingrīda Runča 64624582
ingrida.runca@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 212.telpa
Speciāliste grāmatvede Ilona Burova Ilona.Burova@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 211.telpa
Speciāliste grāmatvede Gaļina Makarova Galina.Makarova@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 213.telpa
Saimniecības dienests
Saimniecības dienesta vadītājs Sergejs Babenko 26445488
Sergejs.Babenko@ru.lv
Saimniecības daļas vadītājs-speciālists energoapgādes jautājumos Juris Loss 29103744 Atbrīvošanas aleja 90, 220.telpa
Darba aizsardzības vecākais speciālists Ivars Jurčs 22038024
ivars.jurcs@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 220.telpa
Kanceleja
Vadītāja Silvija Gaspažiņa 64628166
Silvija.Gaspazina@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 215.telpa
Projekti
Projektu koordinators Oskars Skredelis 26520222
Oskars.Skredelis@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 219.telpa
Bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Ilze Švirkste 64625497
Ilze.Svirkste@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 109. telpa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vadītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova 64622881, 26656553
san@ru.lv, lolita@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 313.telpa
Video studijas galvenais speciālists Māris Justs 64605250
Maris.Justs@ru.lv, videostud@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 215.telpa
Web lapas administrators Edgars Pavlovskis 26511569
Edgars.Pavlovskis@gmail.com
-
Mūžizglītības centrs
Vadītāja Iveta Dukaļska 64625866, 29336118
Iveta.Dukaļska@ru.lv
Anita.Strode@ru.lv
muzizglitiba@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 210.telpa
Speciāliste-lietvede Anita Strode
Ārējo sakaru daļa
Vadītāja Helēna Overina 64624278, 29106757
asd@ru.lv
Helena.Overina@ru.lv
Elena.Snicereva@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 216.telpa
Vadītājas vietniece Jeļena Snicereva
Izdevniecība
Vadītāja Velta Andžāne Tālr./fakss 64625840
izdevnieciba@ru.lv, Velta.Andzane@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, ITC 103.telpa
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs
    64625841
bfpc@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 320. telpa
   
Studentu viesnīcas
Vadītāja (Maskavas iela 22) Velta Uzuleņa Tālr. 64634195
velta.uzulena@ru.lv
Maskavas iela 22
Sargi
Atbrīvošanas aleja 90 Tālr. 64625048
Atbrīvošanas aleja 115 Tālr. 64623756
Arhīvs
Arhivāre Vita Kravčenko 64625068
Vita.Kravcenko@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 104.telpa
Zinātniskie institūti
Personības Socializācijas pētījumu institūta direktore Velta Ļubkina Tālr./fax. 64622497, 26121040
Velta.Lubkina@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
Personības Socializācijas pētījumu institūta speciālists-lietvedis Aija Kalvāne Tālr./fax. 64622497
a-kalvane@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja Mārīte Rozenfelde Tālr.64622496
Marite.Rozenfelde@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 101.telpa (ITC)
Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītāja Larisa Brokāne Tālr. 26300427
larisa.brokane@llu.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
Reģionālistikas zinātniskā institūta direktors Gotfrīds Noviks Tālr. 28319656
Gotfrids.Noviks@ru.lv
regi@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 206.telpa
Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvedis Einārs Ulnicāns Tālr. 26738913
Einars.Ulnicans@ru.lv
ulnicans@navigator.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 206.telpa
Izglītības un dizaina fakultāte
Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Dr.paed. Jānis Dzerviniks Tel./fax. 64605702, 29977436
Janis.Dzerviniks@ru.lv
Tel. 64622679
Inara.Stukle@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 316. telpa


315. telpa
Fakultātes metodiķe Ināra Stukle
Dizaina un amatniecības katedras vadītāja Līga Danilāne 64625079
Liga.Danilane@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 127.telpa
Izglītības darba speciāliste-lietvede Nellija Kivkucāne 64625079
dizamkat@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 127.telpa
Izglītības un metodiku katedras vadītāja Mārīte Rozenfelde Tel.64622496
Marite.Rozenfelde@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 101.telpa (ITC)
Izglītības darba speciāliste-lietvede Rita Burceva Tel.64605289, 28308007
imkat@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 317.telpa
Ārējo sakaru koordinatore Dace Visocka Tel.64605703
Fax.26488819
dacev@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Doktorantūras metodiķe Svetlana Ušča Tel.29444996
svetlanausca@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 218.telpa
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla Tel. 64605704, 28311456
Fax.64622681
hf@ru.lv
Veronika.Korkla@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 312.telpa
Fakultātes metodiķe Olga Karacejeva Tālr./fak. 64622681, 28663255
hf@ru.lv
Olga.Karacejeva@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 311.telpa
Tiesību zinātņu izglītības tematiskās jomas izglītības darba speciāliste-lietvede Kristīne Karpoviča Tel.64605291, 28334771
Kristine.Karpovica@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 231.telpa
Humanitāro zinātņu izglītības tematiskās jomas izglītības darba speciāliste-lietvede Vilma Keiša Tel 64625218, 28318687
vilma.keisa@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 212.telpa
Ārējo sakaru koordinators Ingars Gusāns 64625841
Ingars.Gusans@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 320.telpa
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs 64625841
bfpc@ru.lv
Inženieru fakultāte
Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka Tālr./fax.64625167
if@ru.lv
Erika.Teirumnieka@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 76, 6.telpa
Fakultātes metodiķe Anita Sauša Tel.64625150
Fax.64625167
Anita.Sausa@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 76, 3.telpa
Datorzinātņu un matemātikas katedras vadītājs Ivars Meirāns 28325691
DatKat@ru.lv
Ivars.Meirans@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 206.telpa (ITC)
Izglītības darba speciāliste-lietvede Vita Ansone 64623742
Vita.Ansone@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 207.telpa (ITC)
Dabas un inženierzinātņu katedras vadītājs Gotfrīds Noviks 28319656
DabKat@ru.lv
Gotfrids.Noviks@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 307.telpa
Izglītības darba speciāliste-lietvede Inese Bernāne 64625145, 26365562
inese.bernane@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 76, 5.telpa
Ārējo sakaru koordinatore Dace Visocka 28326403
asdif@ru.lv
Dace.Visocka@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 319. telpa.
Doktorantūras metodiķe Vita Ansone 64623742
Vita.Ansone@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 207.telpa (ITC)
Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas vadītāja Rasma Deksne Rasma.Deksne@ru.lv Galdnieku 8A
Ķīmijas laboratorijas vadītāja Inese Bernāne Inese.Bernāne@ru.lv Pils 23A
Mehatronikas laboratorijas vadītājs Andris Martinovs 28325519
Andris.Martinovs@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 302.telpa
Mehatronikas laboratorijas laborants Guntis Koļčs Atbrīvošanas aleja 90, 302.telpa
Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas vadītājs Dainis Kļaviņš 20228868
RA Informācijas tehnoloģiju centrs

ITC vadītājs
Ivars Meirāns 28325691Ivars.Meirans@ru.lv Atbrīvošanas aleja 115, 206.telpa (ITC)

ITC vadītāja vietnieks
Mihails Kijaško 26625775, Mihails.kijasko@ru.lv Atbrīvošanas aleja 115, 208.telpa (ITC)
RA IT palīdzības dienests 64622428, itserviss@ru.lv Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa (ITC)
Datortehniķis Boriss Moisejevs 26342587, Boriss.Moisejevs@ru.lv Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa (ITC)
RA mājas lapas administrators, datortehniķis Edgars Pavlovskis 26511569, Edgars.Pavlovskis@gmail.com Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa (ITC)
Ekonomikas un vadības fakultāte
Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Iveta Mietule Tel.64628076, 29273350
mietule@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 209.telpa
Fakultātes metodiķe Lilita Ruža 28314340
tel./fax 64622904
Lilita.Ruza@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 210.telpa
Uzņēmējdarbības vadības katedras docētājs Ēvalds Višķers Evalds.Viskers@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 202.telpa
Uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja Irēna Silineviča Tel.28312047
Irena.Silinevica@ru.lv
udkat@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 210.telpa
Izglītības darba speciāliste-lietvede Daina Znotiņa Tel.28327760
Daina.Znotina@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 312.telpa
Finanšu vadības katedras docētāja Inta Kotāne inta@ru.lv
Uzņēmējdarbības vadības katedras docētāji
Oļegs Užga-Rebrovs
Vilhelma Ņikitina
Maija Krūze
Liene Amantova-Salmane
rebrovs@tvnet.lv
vilhelma.nikitina@inbox.lv
maijak49@inbox.lv
liene.amantova-salmane@cfla.gov.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 310.telpa
Uzņēmējdarbības vadības katedras docētāji
Inese Silicka
Iveta Dembovska
Valentīna Deksne
Kristīne Reinholde
Dagnija Nuķe
isilicka@inbox.lv
Iveta.Zaluksne@ru.lv
Valentina.Deksne@ru.lv
reinholde.kristine@inbox.lv
Dagnija.Nuke@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 205.telpa
Finanšu vadības katedras vadītāja Iluta Arbidāne Tel.28319180
iluta.arbidane@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 208.telpa
Izglītības darba speciāliste-lietvede Aija Čerpinska Tel.28338556
Aija.Cerpinska@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 315.telpa
Finanšu vadības katedras docētāji
Andris Pelšs
Anita Puzule
Jeļena Volkova
andrispelss@inbox.lv
anitapuzule@inbox.lv
tihomi@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 316.telpa
Finanšu vadības katedras docētāji Einārs Ulnicāns
Ērika Žubule
ulnicans@navigator.lv
Erika.Zubule@ru.lv
Atbrīvošanas aleja 90, 206.telpa
Finanšu vadības katedras docētāja Rita Liepiņa Rita.Liepina@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 313.telpa
Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorija, Laboratorijas vadītāja Inese Silicka Tel.28319727 Atbrīvošanas aleja 90, 102.telpa.
EF studentu pašpārvalde Rolands Keišs eki@ru.lv Atbrīvošanas aleja 90, 311.telpa

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv