English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu RA statistika Absolventu skaits
Absolventu skaits

Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju 2011./2012. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā

Nr.

p.k.

Studiju programmas nosaukums

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

Tajā skaitā

par budžeta līdzekļiem

par studiju maksu

1.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas:

1.1.

“Filoloģija”

10

8

2

1.2.

“Vēsture”

16

16

-

1.3.

“Vadības zinātne”

7

7

-

2.

Profesionālās bakalaura studiju programmas:

2.1.

“Vides inženieris”

20

14

6

2.2.

“Programmēšanas inženieris”

11

11

-

2.3.

“Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

4

3

1

2.4.

“Sociālais pedagogs”

16

9

7

2.5.

„Tulks referents”

10

10

-

2.6.

„Uzņēmējdarbība”

52

25

27

2.7.

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

22

16

6

2.8.

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

9

4

5

2.9.

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

7

6

1

2.10.

„Tiesību zinātne”

37

17

20

2.11.

„Speciālās izglītības skolotājs”

8

-

8

2.12.

„Mehatronika”

4

4

-

2.13.

„Interjera dizains”

11

10

1

2.14.

“Ekonomika”

44

24

20

3.

Profesionālās pamatstudiju programmas:

3.1.

„Vides dizains”

6

6

-

3.2.

„Sociālais rehabilitētājs”

7

4

3

3.3.

„Būvniecība”

33

13

20

 

Pamatstudijās kopā

334

207

127

4.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas:

4.1.

“Vadības zinātne”

7

1

6

4.2.

“Pedagoģija”

3

3

-

4.3.

„Filoloģija”

2

2

-

5.

Profesionālās maģistra studiju programmas:

5.1.

“Vides aizsardzība”

18

16

2

5.2.

“Finanšu vadība”

3

-

3

5.3.

“Tiesību zinātnes”

6

1

5

5.4.

„Datorsistēmas”

3

3

-

5.5.

„Karjeras konsultants”

8

7

1

5.6.

„Speciālā pedagoģija”

4

4

-

5.7.

„Arhīvniecība”

2

1

1

6.

Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas:

6.1.

“Vēstures un kultūras vēstures skolotājs”

2

-

2

6.2.

“Reliģijas pedagoģija”

5

-

5

6.3.

„Latviešu valodas un literatūras skolotājs”

3

-

3

6.4.

„Surdopedagogs”

2

2

-

 

Augstākā līmeņa studijās kopā

69

40

28

 

Augstskolā kopā

402

247

155

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv