English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Iepirkumi 2006.gads
2006.gads
Paziņojumi par iepirkumiem (Informativais paziņojums ir derīgs 5 dienas kopš tā publicēšanas)
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena, Ls (bez PVN) Papildinformācija
20.12.2006 ESF projekts “Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā” Līgums Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 iepērk naktsmītnes Rēzeknē mērķauditorijai skolotāju – multiplikatoru sagatavošanas kursu laikā Virs 1000.00 -
13.12.2006. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā” (Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola nomā datortehniku un programmatūru. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115. Paredzamā līguma izpildes termiņš 10 mēneši. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 20.12.2006. līdz 14.00. līdz 600 Karīne Laganovska
26411587
13.12.2006. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā” (Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160) aktivitašu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola nomā daudzfunkcionālu kopētāju. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115. Paredzamā līguma izpildes termiņš 10 mēneši. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 20.12.2006. līdz 14.00. līdz 750 Karīne Laganovska
26411587
27.11.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) aktivitāšu nodrošināāanai Rēzeknes Augstskola iepērk mazvērtīgo inventāru (galda piederumi, bāra trauki, glāzes, paplāšu komplekti, elektropreces, "šeikeri", "geizeri", ledus spainīši, mērglāzes, korķviļķi, dekoratīvie naži, tortes palikņi, augļu vāzes, glāžu klipši, vīna pudeļu statīvi, galdauti, dekoratīvais materiāls). 3600.00 -
23.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk degvielu. Priekšroka tiks dota piegādātājiem, kas nodrošinās apmaksu ar debetkarti. 2440.68 -
20.11.2006 ESF projekta "Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA" (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kancelejas preces. 1220.34 -
31.10.2006 Datortehnika: 3 datori, 3 printeri, 1 ciparu projektors. 4250.00 Mihails Kijaško, 26625775
31.10.2006 Kopētāji 2 gab. 1600.00
un 900.00
Mihails Kijaško, 26625775
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk projekta grāmatveža pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - dokumentācijas pārbaude, ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā, kontu apgrozījumu sagatavošana, projekta atskaišu sagatavošana, avansa norēķinu sagatavošana, algas aprēķināšana un nodokļu ieturēšana saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, projekta maksājumu dokumentu pārbaude un sagatavošana iesniegšanai Valsts Kasē.
Kvalifikācijas prasības - augstākā izglītība, grāmatveža kvalifikācija, grāmatveža darba pieredze.
1920.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk Web tehnoloģiju eksperta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - projekta mājas lapas izstrāde un uzturēšana. Kvalifikācijas prasības - pieredze Web tehnoloģijās un mājas lapu veidošanā. 1440.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk projekta vadītāja pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - projekta pieteikuma prasību apmierināšana un darbu kvalitātes nodrošināšana, projekta darbu kalendāra plānošana un nodrošināšana, projekta izmaksu, cilvēkresursu un projekta komunikāciju vadīšana, projekta risku identifikācija un novēršana, projekta sagādes vadīšana. Kvalifikācijas prasības - augstākā izglītība, pieredze projektu darbā. 2440.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - datortehniskā un programmatūras aprīkojuma attīstības un mācību metodiskā darba attīstības koncepcijas metodisko sadaļu izstrāde, mācību metodisko materiālu izstrāde par augstākās matemātikas, lineārās algebras un analītiskās ģeometrijas tēmām, mācību metodisko materiālu aprobācija, rezultātu apkopošana un analīze. Kvalifikācijas prasības - mācību un metodiskā darba pieredze matemātikas kursu pasniegšanā augstskolā, administratīvā darba pieredze augstskolā, pieredze darbā ar IT. 10440.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk fizikas studiju kursu eksperta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - datortehniskā un programmatūras aprīkojuma attīstības un mācību metodiskā darba attīstības koncepcijas sadaļu izstrāde par jauno studiju programmu matemātikas kursiem, mācību metodisko materiālu izstrāde par diferenciālvienādojumu un matemātiskās modelēšanas tēmām, mācību metodisko materiālu aprobācija, rezultātu apkopošana un analīze. Kvalifikācijas prasības - doktora grāds matemātikā, dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, mācību un metodiskā darba pieredze augstskolā, pieredze fizikas studiju kursu izstrādē un pasniegšanā, administratīvā darba pieredze augstskolā, pieredze darbā ar IT. 17400.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk projekta vadītāja asistenta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - projekta lietvedības organizēšana, projekta pārvaldības sēžu protokolēšana, projekta dokumentācijas sagatavošana, sazināšanās ar projekta partneriem. Kvalifikācijas prasības - augstākā izglītība. 2880.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - datortehniskā un programmatūras aprīkojuma attīstības un mācību metodiskā darba attīstības koncepcijas metodisko un kvalitātes novērtēšanas sadaļu izstrāde, mācību metodisko materiālu izstrāde par varbūtību teorijas, statistikas, diferenciālvienādojumu un optimizācijas tēmām, mācību metodisko materiālu aprobācija, rezultātu apkopošana un analīze. Kvalifikācijas prasības - mācību un metodiskā darba pieredze matemātikas kursu pasniegšanā augstskolā, administratīvā darba pieredze augstskolā, pieredze darbā ar IT. 13920.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk projekta sekretāra pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - projekta lietvedības darbu izpilde, korespondences nosūtīšana, dokumentu atvasinājumu apliecināšana.
Kvalifikācijas prasības - pieredze lietvedības darbu veikšanā.
1440.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rēzeknes Augstskola. Pakalpojuma apraksts - datortehniskā un programmatūras aprīkojuma attīstības un mācību metodiskā darba attīstības koncepcijas vispārīgo un metodisko sadaļu izstrāde, mācību metodisko materiālu izstrāde par augstākās matemātikas un diskrētās matemātikas tēmām, mācību metodisko materiālu aprobācija, rezultātu apkopošana un analīze, projekta rezultātu prezentēšana. Kvalifikācijas prasības - doktora grāds matemātikā, mācību un metodiskā darba pieredze matemātikas kursu pasniegšanā augstskolā, administratīvā darba pieredze augstskolā, pieredze darbā ar IT. 17600.00 -
27.10.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola nomā datoru. 1220.03 -
10.10.2006 Projekta "Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcija" būvekspertīzes veikšana. līdz 6000,00 Ā.Gailāns ,4622913, adolfs@ru.lv
19.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk pakalpojumu „Pilnveides programmas izstrāde un īstenošana”. 19228.71 -
19.09.2006 Rēzeknes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju centra telpu mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana pēc individuāla pasūtījuma. 2500,00 S.Babenko, 26445488
11.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kopēšanas pakalpojumu 1080.00 -
11.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola nomā biroja tehniku. 2500.00 -
11.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kancelejas preces. 1380.00 -
04.09.2006 Rēzeknes Augstskolas Izdevniecība iepērk pavairotāju (izšķirtspēja 600x600 dpi, papīra formāts 325x447 mm). no 7000,00 līdz 8000,00 -
21.08.2006 Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra žalūziju piegāde un uzstādīšana. 2000,00 Ā.Gailāns, 4622913, adolfs@ru.lv
17.08.2006 ESF projekta "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju programmu veidošanā” (Līgums Nr. 2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0075/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk degvielu. 1440,00 -
07.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kancelejas preces. 3800,00 -
07.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk mazvērtīgo inventāru (galdus, krēslus, telefona aparātu, radio aparātu, somas, papīra un magnētisko tāfeli, kalkulatorus). 3181,00 -
07.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk degvielu. 1920,00 -
01.08.2006 Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra vizuālā logo izstrāde un ēkas fasādes dekoratīvo elementu izgatavošana, uzstādīšana. no 1000,00 līdz 10000,00 Ā.Gailāns, 4622913, adolfs@ru.lv
28.07.2006 Datora sistēmbloks ar programmatūru (5.gab) 2000,00 Mihails Kijaško, 26625775
25.07.2006 Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra centrālās ieejas nojumju izbūve. no 1000,00 līdz 10000,00 -
18.07.2006 Rēzeknes Augstskola iepērk:
- kopētājus - 2.gab.;
- datoru - 1.gab.
800,00 un 1000,00
400,00
-
03.07.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kancelejas preces. 2350,00 -
03.07.2006 Mācību telpu remonts ar plānojuma izmaiņām Atbrīvošanas alejā 115. 4500,00 -
03.07.2006 Mācību telpu remonts ar grīdas maiņu, starpsienu pārnešanu un elektroapgādes maiņu apm. 120 kv.m. Atbrīvošanas alēja 90. 9000,00 -
03.07.2006 Ēkas Atbrīvošanas alejā 90 sienu (2 stāvu) stiprināšana ar savilcējkonstrukcijām saskaņā ar projektu. 6000,00 -
03.07.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk degvielu. 4910,00 -
29.06.2006 ESF projekts "Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā" Līgums Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 iepērk kancelejas preces un biroja aprīkojumu (tāfeli, ekrānu, krāsaino kopētāju u.c.) līdz 50 LS par vienību. virs 1000 Ls -
22.06.2006 Rēzeknes Augstskola iepērk:
- datorkrēslus (60 gab.);
- datorgaldus pēc pasūtītāja konstrukcijas (60 gab.).
1 gab. – 23,-
1 gab. – 35,-
-
05.06.2006 ESF projekta “Profesionālas tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” (Līgums Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0094/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk kancelejas preces. 1440,00 -
05.06.2006 ESF projekta “Profesionālas tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” (Līgums Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0094/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola iepērk degvielu. 1440,00 -
Paziņojumi par līgumu slēgšanu
Datums Iepirkuma priekšmets Līgumcena, Ls (bez PVN) Līguma izpildītājs
27.12.2006 ESF projekts “Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā” Līgums Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 naktsmītnes iepirkums mērķauditorijai skolotāju – multiplikatoru sagatavošanas kursu laikā 12,00 (ar PVN) Viesnīca „Latgale” Rēzeknē
22.12.2006. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā” (Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160) datortehnikas un programmatūras noma. 600.00 SIA "SELENA L"
22.12.2006. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā” (Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160) kopētāja noma. 750.00 SIA "SELENA L"
15.12.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) mazvērtīgā inventāra iegāde. 3599.97 SIA „Gemoss”
08.12.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) degvielas piegāde. 2440.68 SIA „Latvija Statoil”
06.12.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) kancelejas preču iepirkums. 1220.34 SIA "ALBA Ltd"
15.11.2006 Datortehnika: 3 datori, 3 printeri, 1 ciparu projektors 3242.00 SIA "SELENA L"
15.11.2006 Kopētāji 2 gab. 1228.00
522.00
SIA "MINAPA"
03.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) datora noma. 1220.03 SIA „ALBA Ltd”
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) projekta grāmatveža pakalpojums. 1920.00 Olga Trančenoka
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) Web tehnoloģiju eksperta pakalpojums. 1440.00 Valērijs Šerkins
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) projekta vadītāja pakalpojums. 2400.00 Antra Saukāne
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojums. 10440.00 Ilga Morozova
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) fizikas studiju kursu eksperta pakalpojums. 17400.00 Andris Martinovs
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) projekta vadītāja asistenta pakalpojums. 2880.00 Inga Lesničija
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojums. 13920.00 Ilmārs Kangro
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) projekta sekretāra pakalpojums. 1440.00 Silvija Gaspažiņa
01.11.2006 ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) matemātikas studiju attīstības un metodisko materiālu izstrādes eksperta pakalpojums. 17600.00 Pēteris Daugulis
18.10.2006 Projekta "Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcija" būvekspertīzes veikšana. 6215,22 SIA "AGROPROJEKTS"
30.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) aktivitāšu nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola 19228.71 Oxford Brookes University
29.09.2006 Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra žalūziju piegāde un uzstādīšana 1739,30 SIA "Alba"
27.09.2006 Rēzeknes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju centra telpu mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana pēc individuāla pasūtījuma. 2433,06 SIA "KVARCS PLUS"
19.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) kancelejas preču iepirkums. 1380.00 SIA “ALBA Ltd”
19.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) biroja tehnikas nomāšana. 2500.00 SIA “ALBA Ltd”
19.09.2006 ESF projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) mācību materiālus kopēšana. 1080.00 SIA „Baibiņa”
12.09.2006 Rēzeknes Augstskolas Izdevniecībai pavairotāja piegāde. 7698,00 SIA „Latvijas Datoru centrs”
27.08.2006 ESF projekta "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju programmu veidošanā” (Līgums Nr. 2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0075/0160) degvielas piegāde. 1440,00 SIA “Latvija Statoil”
25.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) kancelejas preču iepirkums. 3800,00 SIA “ALBA Ltd”
25.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) mazvērtīgo inventāru (galdus, krēslus, telefona aparātu, radio aparātu, somas, papīra un magnētisko tāfeli, kalkulatorus) iepirkums. 3181,00 SIA “ALBA Ltd”
25.08.2006 ESF projekta “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana” (Līgums Nr. 2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./0117/0160) degvielas piegāde. 1920,00 SIA “Latvija Statoil”
10.08.2006 Datora sistēmbloks ar programmatūru (5.gab) 2000,00 SIA "SELENA-L"
07.08.2006 Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra logo izstrāde un ēkas fasādes dekoratīvo elementu izgatavošana un uzstādīšana. 9506,76 Ls SIA "Baltijas lāzeru centrs"
03.08.2006 ERAF projekta „Rēzeknes Augstskolas Informāciju Tehnoloģiju centra izveide” (Līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000005/005) centrālās ieejas nojumju izbūve 3517,51 SIA "Dizainstudija A"
13.07.2006 Ēkas Atbrīvošanas alejā 90 sienu (2 stāvu) stiprināšana ar savilcējkonstrukcijām. 6460,46 SIA "Rēzeknes CR Nr.5"
13.07.2006 Mācību telpu remonts ar grīdas maiņu, starpsienu pārnešanu un elektroapgādes maiņu - elektromontāžas darbi. 1311,79 SIA "LatEl montāža"
13.07.2006 Mācību telpu remonts ar grīdas maiņu, starpsienu pārnešanu un elektroapgādes maiņu - celtniecības remontdarbi. 8502,29 SIA "Latgales elektromontāža"
13.07.2006 Mācību telpu remonts ar plānojuma izmaiņām Atbrīvošanas alejā 115. 4600,00 SIA "AKR GEO TB"
13.07.2006 Datorgaldu (60 gab.) pēc pasūtītāja izmēriem piegāde. 1 gab. – 35,- SIA "ORIGIN RAŽOTNE"
13.07.2006 Datorkrēslu (60 gab.) piegāde. 1 gab. – 23,- SIA "ORIGIN RAŽOTNE"
12.07.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) kancelejas preču iepirkums. 2350,00 SIA “ALBA Ltd”
05.07.2006 ESF projekts "Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā" Līgums Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 iepērk kancelejas preces un biroja aprīkojumu (tāfeli, ekrānu, krāsaino kopētāju u.c.) līdz 50 LS par vienību. līdz 50 Ls par vienību SIA "ALBA Ltd"
12.07.2006 ESF projekta “Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem” (Līgums Nr. 2006/0023/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160) degvielas piegāde. 4910,00 SIA “Latvija Statoil”
20.06.2006 ESF projekta “Profesionālas tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” (Līgums Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0094/0160) kancelejas preču iepirkums. 1440,00 SIA “ALBA Ltd”
20.06.2006 ESF projekta “Profesionālas tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” (Līgums Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0094/0160) degvielas piegāde. 1440,00 SIA “Latvija Statoil”


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv