English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Iepirkumi 2009.gads
2009.gads
Paziņojumi par iepirkumiem (Informativais paziņojums ir derīgs 5 dienas kopš tā publicēšanas)
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena, Ls (bez PVN) Papildinformācija
16.10.2009. ERAF projekta ”Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola - komercsabiedrības” projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 realizēšanai iepērk tehnoloģiju pārneses koordinatora pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšanas vieta Rēzeknes Augstskola. Pienākumi: Dalība izstādēs, semināros, tiešajās vizītēs un citos pasākumos ar nolūku veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju, līgumu slēgšanu. Darbs ar komercsabiedrībām.
Pakalpojumu sniegšanas termiņš 27.10.2009.-31.12.2010.
Kvalifikācijas prasības:
  • Jebkura pieredze darbā ar komercsabiedrībām vismaz 1 gads un labas komunicēšanās spējas.
  • Izglītības prasības – augstākā izglītība inženierzinātnēs un maģistra grāds ar vides zinātni saistītās jomās.
Līdz 3000 Sintija Augule,
26420456
16.10.2009. ERAF projekta ”Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola - komercsabiedrības” projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 realizēšanai iepērk projekta vadītāja pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšanas vieta Rēzeknes Augstskola.
Pakalpojumu sniegšanas termiņš 27.10.2009.-31.12.2013.
Pienākumi: veikt projekta pārraudzību un kontaktēsies ar starpniekinstitūcijām. Projekta izpildes un kvalitātes nodrošināšanai organizēt projekta apspriedes. Kā arī ir atbildīgs par ikdienas projekta menedžmentu, koordināciju un problēmu risināšanu, atskaišu sagatavošanu.
Kvalifikācijas prasības:
  • doktora grāds inženierzinātnēs,
  • ne mazāk kā 2 gadu pieredze tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbā, tai skaitā vismaz 3 mēneši kontaktpunktu vadīšanā,
  • ne mazāk kā 5 gadu pieredze darbā augstākās izglītības iestādē.
Līdz 9000 Sintija Augule,
26420456
19.09.2009. ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr.2009/0139/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003) realizēšanai iepērk projekta koordinatora pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšanas vieta Rēzeknes Augstskolā, Rēzeknē. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 01.09.2009. - 31.07.2013. Pienākumi: nodrošināt projekta aktivitāšu izpildi, saskaņā ar projekta pieteikumu, veikt projekta resursu izlietošanas kontroli, nodrošināt ikdienas projekta menedžmentu, koordināciju un problēmu risināšanu, veikt atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu starpniekinstitūcijai.

Kvalifikācijas prasības:
  • maģistra grāds inženierzinātnēs vai vadībās zinātnē,
  • ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze augstākajā izglītībā,
  • pieredzē vismaz divu ESF projektu vadīšanā ar budžetu ne mazāk kā LVL 50 000.
Līdz 10000 iepirkumi@ru.lv
23.04.2009. Veļas mazgāšana un materiālu tīrīšana līdz 10000 Kontaktpersona
Ā. Gailāns,
T. 64622913
23.04.2009. Kancelejas preču, toneru un kārtridžu piegāde Rēzeknes Augstskolai līdz 10000 Kontaktpersona
Ā. Gailāns,
T. 64622913

Paziņojumi par līgumu slēgšanu
Datums Iepirkuma priekšmets Līgumcena, Ls (bez PVN) Līguma izpildītājs
27.10.2009. ERAF projekta ”Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola - komercsabiedrības” projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 realizēšanai projekta vadītāja pakalpojums laika periodā no 27.10.2009. līdz 31.12.2013. 8698,71 Edmunds Teirumnieks
27.10.2009. ERAF projekta ”Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola - komercsabiedrības” projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 realizēšanai tehnoloģiju pārneses koordinatora pakalpojums laika periodā no 27.10.2009. līdz 31.12.2010. 2978,16 Aldis Teirumnieks
29.09.2009. ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr.2009/0139/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003) realizēšanai projekta koordinatora pakalpojums laika periodā 01.09.2009. - 31.07.2013. 4500,00 Mihails Kijaško
06.05.2009. Veļas mazgāšana un materiālu tīrīšana 6595,00 SIA Tīrība-LP
06.05.2009. Kancelejas preču, toneru un kārtridžu piegāde Rēzeknes Augstskolai 7535,87 SIA ALBA-LTD


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv