English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Iepirkumi 2010.gads
2010.gads
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena, Ls (bez PVN) Papildinformācija
14.12.2010. Iepirkuma priekšmets: Projekta koordinatora pakalpojumi ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”, projekta Nr. 2009/0161/DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007 ietvaros.
ID Nr.: RA 2010/13
 Nolikums
Paredzamā līgumcena - no Ls 3000 līdz Ls 20000 Kontaktpersona – Imants Plešners, tālr. 64628073, mob.: 26316454, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
07.12.2010. Iepirkuma priekšmets: „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros”
ID Nr.: RA 2010/12
 Nolikums
Paredzamā līgumcena - no Ls 3000 līdz Ls 20000. Kontaktpersona – Raimonds Mietulis, tālr. 64622913, mob.: 29488652, e-pasts: Raimonds.Mietulis@ru.lv
17.02.2010. IT aprīkojuma un programmatūru īre (noma) un apkalpošana ESF fonda projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr. 2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, realizācijai, ID Nr.RA 2010/06 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 1.daļu – no Ls 3000 līdz Ls 20000. Iveta Volkova
64628127
29.01.2010. IT aprīkojuma un programmatūru īre (noma) ESF fonda projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr. 2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, realizācijai, ID Nr.RA 2010/04 12700 PĀRTRAUKTS!
29.01.2010. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ESF fonda projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr. 2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, realizācijas nodrošināšanai, ID Nr.RA 2010/05 5700 Iveta Volkova
64628127
13.01.2010. ID Nr.RA 2010/03
Degvielas iegāde
Rēzeknes Augstskolas ESF projektam Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071
Līdz 5000 I.Drele
64605302
11.01.2010. ID Nr.2010/02
Portatīvo datoru īre (noma)
Rēzeknes Augstskolas ESF projektam Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071
Līdz 8000 I.Drele
64605302
07.01.2010. ID Nr.2010/01
Biroja ( kancelejas) preču piegāde
Rēzeknes Augstskolas ESF projektam Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071
Līdz 7000 I.Drele
64605302

Paziņojumi par līgumu slēgšanu
Datums Iepirkuma priekšmets Līgumcena, Ls (bez PVN) Līguma izpildītājs
10.03.2010. IT aprīkojuma un programmatūru īre (noma) un apkalpošana ESF fonda projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr. 2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, realizācijai, ID Nr.RA 2010/06, par laika periodu no 08.03.2010. līdz 30.12.2011. 12575,20 SIA „Sonex Technologies Latvia”
05.03.2010. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ESF fonda projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr. 2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, realizācijas nodrošināšanai, ID Nr.RA 2010/05 , par laika periodu no 01.03.2010. līdz 30.12.2011. 5619,83 SIA „Ēdināšanas serviss”
12.02.2010. ID Nr.RA 2010/03
ESF projekta Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 realizēšanai degvielas iegāde laika periodā no 2010. gada 12. februāra līdz 2012. ada 30. novebrim
4212,00 SIA "LUKoil Baltija R"
05.02.2010. ID Nr. 2010/02
ESF projekta Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 realizēšanai portatīvo datoru īre (noma) laika periodā no 2010. gada 1.februāra līdz 2012. gada 30.novembrim.
3456,00 SIA "SONEX Technologies Latvia”
03.02.2010. ID Nr. 2010/01
ESF projekta Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 realizēšanai biroja (kancelejas) preču piegāde laika periodā no 2010. gada 1.februāra līdz 2012. gada 30.novembrim.
4974,92 SIA "Alba" ltd


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv