English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Iepirkumi 2011.gads
2011.gads

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena, Ls (bez PVN) Papildinformācija
29.09.2011. Iepirkuma priekšmets: Devielas piegāde Rēzeknes Augstskolai
Id. Nr. RA 2011/19
 Nolikums
- Kontaktpersona – Andris Skredeļs, tālr.: +37164622913, mob.+37127884555, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
31.08.2011. Iepirkuma priekšmets: „Būvuzraudzība atlikušajiem darbiem „Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē rekonstrukcijai” un „Rēzeknes Augstskolas jaunas inženieru fakultātes laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”
"Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz *2011.gada 17.oktobrim plkst.11.00."*
Id. Nr. RA 2011/18
 Grozījumi nolikumā
 Nolikums
 Pielikumi (1.04 Gb !!!)
 Galvojuma noteikumi
- Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
16.08.2011. Iepirkuma priekšmets: "Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorijas iekārtu iegāde"
"Pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2011.gada 14.novembrim, plkst.14.00."*
Nr.RA 2011/17 ERAF
 Papildus grozījumi konkursa nolikumā (termiņi)
 Papildus grozījumi konkursa nolikumā
 Grozījumi konkursa nolikumā
 Nolikums
- RA iepirkumu komisijas vadītājs - Imants Plešners, T. 64628073, Imants.Plesners@ru.lv
RA inženieru fakultātes dekāna p.i. - Ērika Teirumnieka, T. 64625167, Erika.Teirumnieka@ru.lv
08.08.2011. Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 1.kārtas būvniecība un 2.kārtas projektēšana un būvniecība”
ID Nr.: RA 2011/16 ERAF
 Atbildes Nr.1
 Nolikums
 Pielikumi (1.04 Gb !!!)
  Rēzeknes Augstskolas inženieru fakultātes "B" studiju korpusa, virszemes autostāvvietas "C" un inženiertīklu izbūves orientējošie būvdarbu apjomi (2.kārta)
- Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
30.06.2011. Iepirkuma priekšmets: „Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros”
ID Nr.: RA 2011/14
 Nolikums
 Tames_nolikumam_kopsavilk
 Tames_nolikumam_siltummezgls
 Tames_nolikumam_ventilacija
 Tames_nolikumam_visparceltn
 A90_AR
 A90_AVK
 A90_BK
 A90_SM
 M22_AR
 M22_BK
 M22_SM
virs 120000 LVL Andris Skredeļs, tālr.: +37164622913, mob.+37127884555, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
25.05.2011. Iepirkuma priekšmets: „Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros”
ID Nr.: RA 2011/13 (PĀRTRAUKTS) skenētā vēstule
 Nolikums
 Tames_nolikumam_kopsavilk
 Tames_nolikumam_siltummezgls
 Tames_nolikumam_ventilacija
 Tames_nolikumam_visparceltn
 A90_AR
 A90_AVK
 A90_BK
 A90_SM
 M22_AR
 M22_BK
 M22_SM
virs 120000 LVL Andris Skredeļs, tālr.: +37164622913, mob.+37127884555, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
03.05.2011. Iepirkuma priekšmets: „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde”
ID Nr.: RA 2011/12
 Nolikums
Ls 3000 - Ls 20000 Mihails Kijaško, tālr.: 26625775, fakss:64625901, e-pasts: Mihails.Kijaško@ru.lv
28.04.2011. Iepirkuma priekšmets: IT aprīkojuma un programmatūras īre (noma) un apkalpošana ERAF fonda projekta „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”, līguma Nr. 2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169, realizācijai
ID Nr.: RA 2011/10
 Nolikums
Ls 3000 - Ls 20000 Mihails Kijaško, tālr.: 26625775, fakss:64625901, e-pasts: Mihails.Kijaško@ru.lv
20.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „Projekta koordinatora pakalpojumi ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”, projekta Nr.2009/0139/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003 ietvaros”
ID Nr.: RA 2011/09
 Nolikums
Ls 3000 - Ls 20000 Kontaktpersona – Imants Plešners, tālr.: 64628073, fakss:64625901, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
20.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „„Mehatronikas apmācības klases iegāde”
ID Nr.: RA 2011/08
 Nolikums
- Kontaktpersona – Andris Martinovs, tālr. 283225519, fakss: 64625167, e-pasts: Andris.Martinovs@ru.lv
Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
20.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „„Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorijas iekārtu iegāde”
ID Nr.: RA 2011/07
 Nolikums
- Kontaktpersona – Andris Martinovs, tālr. 283225519, fakss: 64625167, e-pasts: Andris.Martinovs@ru.lv
Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
20.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „Materiālu mehānisko pētījumu laboratorijas iekārtu iegāde”
ID Nr.: RA 2011/06 (piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts)
 Nolikums [ ar grozījumiem ]
- Kontaktpersona – Andris Martinovs, tālr. 283225519, fakss: 64625167, e-pasts: Andris.Martinovs@ru.lv
Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
20.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „Mehāniskās darbnīcas iekārtu iegāde”
ID Nr.: RA 2011/05
 Nolikums
- Kontaktpersona – Andris Martinovs, tālr. 283225519, fakss: 64625167, e-pasts: Andris.Martinovs@ru.lv
Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālr. 26520222, fakss: 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
18.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „„Kancelejas preču piegāde Rēzeknes Augstskolai”
ID Nr.: RA 2011/04
 Nolikums
Ls 3000 - Ls 20000. Kontaktpersona – Andris Skredeļs, tālr. 64622913, mob.: 27884555, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
18.04.2011. Iepirkuma priekšmets: „„Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorijas iekārtu iegāde” ” Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028 ietvaros.
ID Nr.: RA 2011/03
 Nolikums
!! Papildu informācija par iepirkuma procedūru
 Jautājums 1
 Jautājums 2
 Jautājums 3
 Jautājums 4
 Jautājums 5
Kontaktpersona – Ērika Teirumnieka, tālr. 64625167, mob.: 26443015, e-pasts: Erika.Teirumnieka@ru.lv
17.03.2011. Iepirkuma priekšmets: „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde” Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028 ietvaros.
ID Nr.: RA 2011/02
 Nolikums
Paredzamā līgumcena - no Ls 2000 līdz Ls 42000 Kontaktpersona – Imants Plešners, tālr. 64628073, mob.: 26316454, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
02.02.2011. Iepirkuma priekšmets: LUIS sistēmas uzturēšana Rēzeknes Augstskolā
ID Nr.: RA 2011/01
 Nolikums
Paredzamā līgumcena - no Ls 3000 līdz Ls 20000 Silvija Mežinska, tālr.: 29716353, fakss: 64625901, e-pasts: Silvija.Mezinska@ru.lv

Paziņojumi par līgumu slēgšanu
Datums Iepirkuma priekšmets Līgumcena, Ls (bez PVN) Līguma izpildītājs


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv