English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Iepirkumi 2012.gads
2012.gads

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena, Ls (bez PVN) Papildinformācija
20.11.2012. Jaunas vieglās pasažieru automašīnas noma operatīvajā līzingā
id.Nr. RA 2012/25
 Nolikums
 Jautājums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
20.11.2012. Atlikušo būvdarbu veikšana pašlaik rekonstruējamajā Rēzeknes Augstskolas studiju korpusā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115)
id.Nr. RA 2012/23
 Nolikums
 Tehniskā specifikācija
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
02.11.2012. Ledusskapju iegāde
id.Nr. RA 2012/22
 Nolikums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
12.10.2012. Elektroenerģijas iegāde Rēzeknes Augstskolas vajadzībām
Nr. RA 2012/21
 Nolikums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
12.10.2012. Neatkarīgā finanšu audita veikšana Rēzeknes Augstskolas realizējamajā Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „THE VIRTUAL PAST IS A KEYSTONE FOR THE FUTURE OF MUSEUMS”, LLB-2-269 ietvaros
Nr. RA 2012/20
 Nolikums
- Imants Plešners, tālr. 64628073, fakss: 64625901, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
09.10.2012. Ledusskapju iegāde
Nr. RA 2012/19
 Nolikums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
09.10.2012. Degvielas piegāde Rēzeknes Augstskolai
Nr. RA 2012/18
 Nolikums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
01.10.2012. Tulka pakalpojumi LLP projektā „Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life” Nr. 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP ietvaros vajadzībām
Id. Nr. RA 2012/17
 Nolikums
 Jautājums un atbildes 09.10.2012.
- Velta Ļubkina, tālrunis/fakss: 64622497 / 64625901, e-pasta adrese: Velta.Lubkina@ru.lv
24.09.2012. „Materiālu mehānisko pētījumu laboratorijas iekārtu iegāde”
Nr. RA 2012/16 ERAF
 Grozījumi pie iepirkuma [publicēts 13.11.2012]
 Nolikums
- Andris Martinovs, tālr. 283225519, fakss: 64625901, e-pasts: Andris.Martinovs@ru.lv
08.08.2012. „Ventilācijas sistēmas izbūve energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros”
ID Nr. RA 2012/15
 Nolikums
 AVK-1
 AVK-2
 AVK-3
 AVK-4
 AVK-5
 AVK-6
 Iekārtu specifikācija
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
27.07.2012. Jaunas kafejnīcas virtuves IS aprīkojuma iegāde un mācību klases programmatūras iegāde
id.Nr. RA 2012/14
 Nolikums
- Mihails Kijaško, tālr. 26625775, fakss 64625901, e-pasts: Mihails Kijaško@ru.lv
27.07.2012. REMONTMATERIĀLU PIEGĀDE RĒZEKNES AUGSTSKOLAI
id.Nr. RA 2012/13
 Nolikums
 2.pielikums Tehniskā specifikācija
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
13.07.2012. Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa ēkas un tai blakus esošās teritorijas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē apsaimniekošana.
Id. Nr. RA 2012/12
 Nolikums
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
27.06.2012. Ugunsdrošo durvju piegāde un montāža
Id. Nr. RA 2012/10
 Nolikums
 Ugunsdrošo durvju tehniskā specifikācija
- Andris Skredeļs, tālr. 27884555, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
02.05.2012. iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā "Būvdarbi jumta seguma un fasādes bojājumu novēršanai pašlaik rekonstruējamajā Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa ēkā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē”"
id. Nr. 2012/08
 Nolikums
 Tehniskā specifikācija_1.pielikums
- Andris Skredeļs, tālr. 64622913, fakss 64625901, e-pasts: Andris.Skredels@ru.lv
20.04.2012. Atklāts konkurss „Projekta zinātnisko pētījumu publicēšana ESF projekta Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” ietvaros vajadzībām”
id. Nr. 2012/07 ESF
 Nolikums
- Papildinformācija – Imants Plešners, tālr. 64628073, fakss64625901, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
10.04.2012. Priekšmets - Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde un montāža Rēzeknes Augstskolas Ēdināšanas uzņēmējdarbības konsultāciju centrā
id. Nr. RA 2012/06
 Nolikums
Plāns
Tehniskā specifikācija
Jautājumi un atbildes
- Kontaktpersona – Inese Silicka, tālrunis 29467160, fakss 64625901, e-pasts: isilicka@inbox.lv
14.03.2012. Priekšmets - Pētnieku pakalpojumi Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam, Latvijas - Lietuvas projekta ” Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market: MODPART” LLIV – 22 ietvaros vajadzībām
id. Nr. RA 2012/05
 Nolikums
Grozījumi nolikumā
- Kontaktpersona – Imants Plešners,tālrunis 64628073, fakss 64625901, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
09.03.2012. Priekšmets - Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 1.kārtas būvniecība un 2.kārtas projektēšana un būvniecība
id. Nr. RA 2012/04 ERAF
 Pielikums (Jauns!)
 Telpu programma 2. karta (Jauns!)
 6.protokols
 2. kārtas projektēšanas darba uzdevums
 5.protokols
 Jautājumi un atbildes 25.06
  Būvdarbu apjomi (Labotie)
 Pielikums Nr.1 23.05.2012.lēmumam
 Atbildes 23.05.2012.
 Pielikums Nr.1 26.04.2012.
 Rēzeknes Augstskola SP Atbrīvošanas aleja 115 (77Mb !!!)
 Atbildes 26.04.2012
 Nolikums
  Būvdarbu apjomi
 Pielikumi (1.04 Gb !!!)
  Rēzeknes Augstskolas inženieru fakultātes "B" studiju korpusa, virszemes autostāvvietas "C" un inženiertīklu izbūves orientējošie būvdarbu apjomi (2.kārta)
  Jautājumi 12.04.2012
- Kontaktpersona – Oskars Skredelis, tālrunis 26520222, fakss 64625901, e-pasts: Oskars.Skredelis@ru.lv
05.03.2012. Priekšmets - Jaunu biroja tehnikas tintes un tonera kasetņu iegāde, atkārtota uzpildīšana un atjaunošana
Id. Nr. RA 2012/03
 Nolikums
- Kontaktpersona – Mihails Kijaško, 208.kabinets, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, tālrunis 64622428, e-pasts: Mihails.Kijasko@ru.lv
24.02.2012. Priekšmets - projekta vadošā partnera finanšu menedžera pakalpojumi ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts LLIII-207 „Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania” (HipiLatLit)projekta Nr.2009/0139/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003 ietvaros
Id.Nr. 2012/02 ERAF
 Nolikums
- Kontaktpersona – Imants.Plesners, tālrunis/fakss: +371 64628073, e-pasts: Imants.Plesners@ru.lv
03.02.2012 Iepirkuma priekšmets: Neiromuskulārās testēšanas, rehabilitācijas sistēmas un vibromasažiera iegāde
Id. Nr. RA 2012/01
 Nolikums
- Kontaktpersona – Velta Ļubkina, tālrunis/fakss: +371 64622497, e-pasts: Velta@ru.lv
Svetlana Usča, tālrunis/fakss: 29444996 / 64622497, e-pasta adrese: svetlanausca@inbox.lv

Paziņojumi par līgumu slēgšanu
Datums Iepirkuma priekšmets Līgumcena, Ls (bez PVN) Līguma izpildītājs


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv