English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par RA Madonas filiāli
Par RA Madonas filiāli

Iespēja studēt Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē

Rēzeknes Augstskola (RA) piedāvā Madonas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem studēt tuvāk savai dzīvesvietai, iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un palielināt savu konkurētspēju darba tirgū.

2012./2013. akadēmiskajā studiju gadā RA Madonas filiālē iespējams  būs iespējams uzsākt studijas šādās programmās.

Nepilna laika pamatstudiju programmās:

  • profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”

  • pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”

Augstākā līmeņa studiju programmās:

  • akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”

  • profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”

  • profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība”

  • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”

Studijas Madonas filiālē ir par maksu (ir iespēja maksāt par studijām pa mēnešiem, kā arī saņemt studiju vai studējošā kredītu). Rēzeknes Augstskolā darbojas arī atlaižu sistēma: ir iespēja saņemt 5% atlaidi 1. studiju gadā tiem, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2012. 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem Rēzeknes Augstskolā studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni). 15 % atlaidi 1. studiju gadā saņems Rēzeknes Augstskolas 2011./2012.studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RA maģistrantūrā. Pilna informācija par studiju maksu atrodama augstskolas mājas lapā, sadaļā-Studijas.

Studēt RA Madonas filiālē ir izdevīgi Madonas, Gulbenes, Jēkabpils novadu iedzīvotājiem, tā ir iespēja ekonomēt līdzekļus, kuri būtu nepieciešami mērot tālāku ceļa posmu uz kādu citu augstākās izglītības iestādi. Vēl jo vairāk, ka studiju grafiks tiek veidots tā, lai darbu ar studijām varētu apvienot strādājoši cilvēki.

Rēzeknes Augstskolas Madonas filiāle darbojas kopš 2006. Gada un šajā laika periodā ir sagatavoti vairāki desmiti speciālistu būvniecībā, vadības zinātnē, finansēs un tiesību zinātnē. Daudzi no absolventiem, kuri saņēmuši Rēzeknes Augstskolas diplomu veiksmīgi pielieto iegūtās zināšanas darbā, daži iesaistījušies projektu izstrādē vai uzsākuši savu uzņēmējdarbību.

Ar pilnu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem, nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties Rēzeknes Augstskolas mājas lapā. Reflektantu dokumentus pieņems (Valdemāra bulvārī 6, 117. kabinetā, Madonā) no 6. līdz 17. augustam. Tālruņi uzziņām 2 9146912 vai 6 4807047.

Uzziņai:

Rēzeknes Augstskola šobrīd ir septītā lielākā valsts dibinātā augstskola, kurā studē vairāk nekā 2000 studenti 40 pilna un nepilna laika studiju programmās. 18 augstskolas darbības gados sagatavoti vairāk nekā 8 tūkstoši absolventu. Rēzeknes Augstskolā darbojas četras fakultātes: Ekonomikas un vadības, Inženieru, Izglītības un dizaina un Humanitāro un juridisko zinātņu. Studijas tiek nodrošinātas visos līmeņos – pamatstudijas, maģistra un doktora. 2012./2013. studiju gadā pilna laika RA studiju programmās būs 385 valsts finansētas budžeta vietas.

Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.

Kontaktinformācija:
Rēzeknes Augstskola,
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,
LV-4601
Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
ra@ru.lv
www.ru.lvRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv