English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu RA nodarbinātie
RA nodarbinātie

No budžeta finansētā institūcija1:

Rēzeknes Augstskola

 

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām

 

Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits

Vidēji

2006.g.

 

Vidēji

2007.g.

Vidēji 2008.g.

2009.g. sākotnējā budžetā plānots

2009.g. budžeta

1.grozījumi

(12.2008.)

2009.g. budžeta

2.grozījumi

(06.2009.)

Virs 2500 Ls

Rektors, prorektori, profesori 2008.g. un līdz 06.2009.

1

1

5

3

3

1

2000-2500 LS

Prorektori līdz 06.2009., profesori

 

 

3

2

4

4

0

1500-2000 Ls

Prorektori, profesori, asoc. profesori, dekāni 2008.g

2

5

7

7

5

7

1000-1500 Ls

Dekāni, profesori, docenti, rektora vietn. saimn.

 darbā 2008.gadā, struktūrvienību vadītāji 2008.g. un līdz 06.2009.

4

14

29

26

18

10

500-1000 Ls

Rektora vietn. saimn. darbā,

docenti, lektori, projektu koordinators, struktūrvienību vad., struktūrvienību vad.vietn.,  galvenie speciālisti un  metodiķi 2008.g. un līdz 06.2009.

24

78

98

108

94

53

300-500 Ls

Lektori, metodiķi, galvenie speciālisti speciālisti, saimn. dienestu/ daļu vadītāji,  vecākie bibliotekāri, elektriķi, autotransporta vadītāji

34

64

55

53

79

71

Zem 300 Ls

Vadošie pētnieki uz 0.25 slodzes, pētnieki uz 0.25 slodzes, vieslektori, lietveži un bibliotekāri no 06.2009.,  tehniskais personāls

163

138

137

96

88

128

Kopā:

228

303

333

297

291

270

 

Budžeta programmas #1 nosaukums:

Augstskolas

Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas(maks. 180 vārdi)

Speciālistu  sagatavošana (ietverta informācija par valsts budžeta piešķirto  finansējumu   attiecīgajā studiju gadā un pašu ieņēmumiem)

 

1 Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” izpratnēRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv