English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Projekti
Projekti


ERAF līdzfinansētie projekti:


Projekta nosaukums Projekta darbības termiņš Par projektu atbildīga persona RA Finansējums, LVL Kontaktinformācija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”
15.04.2010.-31.12.2013. Oskars Skredelis 6’789’513 Oskars.Skredelis@ru.lv
+371 64628073

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ERAF Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas
08.02.2010. - 30.09.2013. Ērika Teirumnieka 350376 Erika.Teirumnieka@ru.lv
+371 64625167

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās”
21.03.2008.-31.12.2013. Edmunds Teirumnieks 210’548 +371 64624534
Edmunds.Teirumnieks@ru.lv

ESF līdzfinansētie projekti:


Projekta nosaukums Projekta darbības termiņš Par projektu atbildīga persona RA Finansējums, LVL Kontaktinformācija

ESF projekts „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”
01.06.2009.-30.06.2013. Inga Lesničija 259’677 Inga.Lesnicija@ru.lv
+371 64623709

ESF projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”
01.09.2009.-30.06.2013. Mihails Kijaško 157’140 Mihails.Kijasko@ru.lv
+371 64622428

ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
03.01.2011.- 31.12.2013. Pēteris Vucenlazdāns 1’600’000 vucenlazdans@navigator.lv
+371 29160214

Valsts finansētie projekti:


Projekta nosaukums Projekta darbības termiņš Par projektu atbildīga persona RA Finansējums, LVL Kontaktinformācija

Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde
2010.-2013.gads Andris Martinovs 187’964 andris.martinovs@ru.lv

Valsts pētījuma programmas „Nacionālā identitāte” projekts „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā”
01.05.2010.-31.12.2013. Ilga Šuplinska 2010.g.- 3400, 2011.g.- 3531 Ilga.Suplinska@ru.lv
+371 64625841

Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā
02.01.2013.-31.10.2013. Andris Skredeļs 442441.92 Andris.Skredels@ru.lv
+371 64622913


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv