English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Pētniecība
Pētniecība

Katedras zinātniskā tēma: Mūžizglītības pamatkompetenču apguves kvalitātes pilnveide

Mērķis: Veikt pētījumus, kas saistās ar mūžizglītības kvalitātes pilnveides aspektiem

Vadītājs: Dr.paed.,asoc.prof. J.Dzerviniks

Pētījumu virzieni:

1.Cilvēka attīstības fiziskie, sociālie un psiholoģiskie aspekti
Darba grupa: D.Visocka,
S.Olondare,
A.Kondrova,
R.Orska,
A.Kaupužs,
R.Burceva,
Ž.Truskovska,
A.Jurčenko
2. Mācību priekšmetu didaktika un metodika vispārējā un speciālajā izglītībā
Darba grupa: E.Strode,
V.Deksnis,
J.Mežinskis,
J.Dzerviniks,
I.Onževa,
M.Rozenfelde
3.Studentu mācīšanās prasmju pilnveide pedagoģiski- psiholoģiskie aspekti mūžizglītības kontekstā
Darba grupa: G.Strods,
P.Vucenlazdāns,
Ē.Kalvāns,
I.Rimšāne,
M.Mežāre
4.Rietumeiropas literatūras un valodu kompetences aspekti
Darba grupa: M.Opincāne,
K.Laganovska,
V.Pleiksne-Gutāne,
J.Barinova,
V.Pokule,
V.Prikule


Katedras struktūrā darbojas viens sektors:
  • Sporta sektors (izveidots 1999. gadā); vadītājs Mag.paed. lektors Aivars Kaupužs.


Katedras struktūrā darbojas Metodiskais centrs ( vad. R.Burceva)RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv