English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Izdevumi
Izdevumi
1. Sidarāne A.Latviešu bērnu literatūra. Mācību līdzeklis – programma. – Rēzekne: RA, 1999.
2. Kārklinieks E. Palaid, palaid vaciņkais ( kamerkoris "Austrenis", CD). – Daugavpils: Elpa Studio.
3. Mežinskis J. Mūzika// Mācīsimies sadarbojoties. – R.: Mācību grāmata, 1998.
4. Dreļs I.Zaļā duorzeņā (CD). – 2001.
5. Dzīd voi raudi tautu meita (CD). – 2000.
6. Danco dievis(CD). – Rīga: Upe, 2000.
7. Visocka D. Domātprieks (mācību metodiskais līdzeklis). – Rīga: Filozofiskās izglītības centrs, 2001.
8. Zaļā duorzeņā (CD). – 2001.
9. Dzīd voi raudi tautu meita (CD). – 2000.
10. Danco dievis (CD). – Rīga: Upe, 2000.
11. Einam, šeinam (CD). – Rēzekne: Latgales druka, 1997.
12. Dukšta Dz. Skolēni un narkotikas. – Rīga: UNDP projekta izdevums, 2001.
13. Burceva R. Mācīsimies sadarbojoties// Mācīsimies sadarbojoties.I. Silovas un L.Grigules red. – Rīga: Mācību grāmata, 1998.
14. Burceva R. Metodiskie ieteikumi studiju darbu un diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai sākumskolas skolotāja studiju programmas studentiem. – Rēzekne: RA, 2003. – 30 lpp.
15. Onževa I. "No 1 līdz 10". Mācīsimies matemātiku rotaļājoties: Metodisko materiālu krājums pirmo matemātisko priekšstatu veidošanai. – Rēzekne: RA, 2002.- 52 lpp.
16. Onževa I. Elementārā matemātika.1.daļa. Metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem. – Rēzekne, 1999.- 72 lpp.
17. Onževa I. Elementārā matemātika.2.daļa. Metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem. – Rēzekne, 1999.- 50 lpp.
18. J.Dzerviniks Fizikas elementi sākumskolā: novērojumi un demonstrējumi. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000.
19. J.Dzerviniks Demonstrējumu eksperimenta modelis mehānikā skolas fizikas kursā: Promocijas darba kopsavilkums. – Rēzekne: Rēzeknes izdevniecība, 2004.- 56 lapp.
20. Orska R., Olutnika A.Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē Rēzekne 2005.35.lpp.
21. Ž.Truskovska, A.Jurcenko, R.Orska, M.Mežāre” Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm.: Metodiskais līdzeklis.- Rēzekne: SIA „Latgales druka”,2008.-145 lpp.
22. M.Rozenfelde, J. Koškorjova u.c.” “Motivācijas programmu ieviešana dažādām sociālā riska grupām.” Metodiskais materiāls sociālā darba speciālistiem.- Rēzekne: Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde,2008.”
23. M. Rozenfelde „Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē”// Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 89 lpp.( ISBN 978-9984-779-72-0)
24. M. Rozenfelde, R. Orska, O. Čapkeviča u.c. Skaties. Domā. Dari.: Metodiskais līdzeklis.- Rēzekne: RA, 2008.- 160 lpp.() (ISBN 978-9984-779-93-5)RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv