English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Aktivitātes
Aktivitātes
 • Docētāju dalība valsts un starptautiskā mēroga konferencēs.
 • Docētāju dalība pilsētas, novada, valsts un starptautiskajos projektos.
 • Docētāju dalība mācību metodisko līdzekļu izstrādē un izdošanā, dalība kā līdzautoriem mācību grāmatu izstrādē.
 • Docētāju iesaiste TIC programmu izstrādē un realizācijā.
 • Docētāju un studentu starptautiskā apmaiņa (ERASMUS/SOCRATES)
 • Vācu / angļu valodas konkurss vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu skolēniem.
 • Eiropas valodu dienas.
 • Metodiskie semināri rajona vācu valodas skolotājiem.
 • Vācu / angļu valodas kursi Rēzeknes Augstskolas TIC.
 • Vieslektoru lekciju tulkošana.
 • Ikgadēja vācu valodas olimpiāde vispārējās vidējās izglītības iestāžu 12. klašu skolēniem.
 • RA pasākumu apskaņošana, RA himnas izpildīšana (J.Mežinskis).
 • Kora uzstāšanās, veltīta valsts neatkarības svētkiem (J.Mežinskis).
 • Ziemassvētku koncerts (J.Mežinskis).
 • Kora uzstāšanās informācijas dienās, RA konferencēs (J.Mežinskis).
 • Izlaidumu organizēšana ( K.v. , studiju programmu direktori).
 • RA basketbola, minifutbola, volejbola, galda tenisa, florbola, turnīri ( A.Kaupužs).
 • RA sporta diena ( A.Kaupužs).
 • RA izlašu komandu piedalīšanās Rēzeknes pilsētas čempionātos ( A.Kaupužs).
 • RA komandu piedalīšanās Universiādes sacensībās( A.Kaupužs).
 • Dalība ikgadējā Starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”( M.Rozenfelde – orgkomitejas priekšsēdētāja, sekcijas vad., J.Dzerviniks, R.Orska, G.Strods, J.Šķesters, R.Burceva,- sekciju vad.)
 • Profesionālo prakšu kvalitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas studiju programmā "Svešvalodas skolotājs"
 • Studentu prakses ievadkonference
 • Studiju programmas „Svešvalodas skolotājs” pedagoģiskās prakses vadlīnijas
 • Studenti praksē (foto)
 • Studentu prakses noslēguma konference


Līgumi ar skolām:RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv