English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Dizaina un amatniecības katedra Izdevumi
Izdevumi
  1. V.Ļubkina, I.Supe. Mājas ekonomika./ Mācību programma un metodiskie ieteikumi sākumskolai.- R.: ISEC, 1997
  2. V.Ļubkina. Skolēnu ekonomiskās izglītošanas iespējas mājturības stundās pamatskolā.- Rīga, 1997.
  3. V.Ļubkina, I.Blūma. Precizitātes veidošana rokdarbu stundās sākumskolā.- Rēzekne, 1998.
  4. V.Ļubkina, A.Strode. Metodiskie ieteikumi darbmācības un arodizglītības specialitātes studentiem kursadarbu, kursa projektu, kvalifikācijas darbu noformēšanai un aizstāvēšanai.- Rēzekne, 1999.
  5. V.Ļubkina, A.Grudule. Skolotāja pienākumi un funkcijas mācību procesa nodrošināšanai.- Rēzekne, 1999.
  6. A.Strode. Pedagoģiskā prakse./Metodiskie ieteikumi. Mājturības skolotāju sagatavošanas profesionālo studiju programmu studentiem.- Rēzekne, 2004.
  7. Lapiņa L., Ļubkina V. Pašapzinas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā. – Rēzekne, 2007.
  8. Paurs V. Metodiskie ieteikumi 1.limeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Vides dizains" kvalifikācijas darbu noformēšanai un prakses organizācijai : metodiski ieteikumi studentiem, kuri spec. interjera un dārza dizaina jomā.- Rēzekne, 2008.
  9. Danilāne V., Ļubkina V. Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. – Rēzekne, 2009.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4625079
e-mail: darbmkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv