English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Dizaina un amatniecības katedra Projekti
Projekti

Starptautiskie projekti

Gads Projekti
2009/2010

ASV DHF programmas „Problem Solving for Better Health” (PSBH) ietvaros ikgadējās zinātniski praktiskās konferences (no 2004. gada) un „follow up” semināri par veiktajiem pētījumiem ASV finansēto projektu ietvaros. Dr. paed. Prof. V.Ļubkina, Mg.soc.sc., doktorante L. Danilāne

DAAD Forschungsaufenthalt an der TU Dortmund, Germany ( Referat: 323; Kennziffer: A/10/05927; haushaltstitel: 331 4 03 151). Dr. paed. Prof. V.Ļubkina

Partnership for Education and Research about responsible Living, PERL: http://www.hihm.no - LLP Jane Monet project Dr. paed. Prof. V.Ļubkina, Mg.soc.sc., Doktorante L. Danilāne

LLP Grundtvig partrnerības projekts „Active citizenship through Information and Communication Technologies at all ages” Nr.2008-1-ES1-GRU06-001313, 2008-2010 Dr. paed. Prof. V.Ļubkina, Mg.art., asoc.prof. V. Paurs, lektore N. Kivkucāne

BELILA- Strengthening Latvian, Lithuanian, Belorussian research and collaboration between higher education institutions and social services for the implementation new competences- Baltic Sea Region project; Dr. paed. Prof. V.Ļubkina

2008/2009 1. Socrates ERASMUS-3 Consumer Citizenship Network (CCN); Nr. 109872-CP-1-2003-1-NO-ERASMUS-TN Informācija datu bāzē: http://www.hihm.no.concit - Prof. V.Ļubkina, students G. Ļubkins, lekt.L. Danilāne
2. LLP Grundtvig partrnerības projekts „Active citizenship through Information and Communication Technologies at all ages” Nr.2008-1-ES1-GRU06-001313, 2008-2010 - Prof. V.Ļubkina, asoc.prof. V. Paurs, students G. Ļubkins, lekt. N. Kivkucāne
3. Setubal College of Education, Portugal, LLP ERASMUS program- Intensive summer programme EPICA – Towards a Consumer Citizenship Education http://projectos.ese.ips.pt/moodle/course - Prof. V.Ļubkina, students G. Ļubkins
2007/2008

1. ERASMUS SOCRATES projekts " The Consumer Citizenship Network " – prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne

2. ESF projekts “Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām integratīvajās klasēs/grupās” Nr. 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0045/0160 - prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne, lekt. N.Kivkucāne, doc. A.Strode, lekt. D.Apele, lekt. G.Lucjanovs

2006/2007

1. ERASMUS SOCRATES projekts " The Consumer Citizenship Network " – prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne, lekt. N.Kivkucāne

2. ESF projekts „Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā” Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 - prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne, lekt. N.Kivkucāne

3. Nacionālās programmas projekts „pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” Līguma Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504 – prof. V.Ļubkina, lekt. V.Keiša

2005/2006

1. ERASMUS SOCRATES projekts " The Consumer Citizenship Network " – prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne

2. Projekts "Ziemas saulgrieži Latgalē un Ziemeļvalstīs." . prof. V.Ļubkina, asoc.prof. V.Paurs, lekt. V.Keiša, lekt. L.Zarembo, lekt. A.Strode, lekt. G.Lucjanovs; lekt. E.Deksnis; lekt. S.Mežinska; lekt. N.Kivkucāne

3. Problems Solving fot Better Health.

2004/2005

1 .ERASMUS SOCRATES projekts " The Consumer Citizenship Network"

2. DHF ( ASV ) projekta darbības uzsākšana.

3. Grundtwik projekts izstrāde.

2003/2004

1. Comenius projekts ( Portugāle, Ungārija, Vācija, Latvija) " Pamatizglītība dažādās valstīs" – prof. V.Ļubkina

2. ERASMUS SOCRATES projekts " The Consumer Citizenship Network " – prof. V.Ļubkina; lekt. L.Danilāne

3. Projekts"Ziemas noskaņas Ziemelvalstīs un Latgalē." . prof. V.Ļubkina, asoc.prof. V.Paurs, lekt. V.Keiša, lekt. L.Zarembo, lekt. A.Strode, lekt. G.Lucjanovs; lekt. E.Deksnis; lekt. S.Mežinska; lekt. N.Kivkucāne

2002/2003

1.Dānija- Somija- Latvija- Lietuva projekts "Akcentu un struktūras maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā" asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. P.Vucenlazdāns; lekt. V.Keiša; lekt. R.Orska; lekt. L.Danilāne

2. COMENIUS projekts CHANGE Austrija-Beļģija-Somija-Ungārija-Igaunija-Latvija. Asoc.prof. V.Ļubkina; lekt. N.Kivkucāne; lekt.L.Danilāne; lekt. N.Guda

3.Projekts patērētāju izglītošanā "Nordic-Baltic project 2000-2002 Consumer education curriculum development" asoc.prof. V.Ļubkina, lekt. L.Danilāne

4. Projekts"Ziemas noskaņas Ziemelvalstīs un Latgalē" . ". asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. V.Paurs lekt. V.Keiša;lekt. L.Zarembo. lekt. A.Strode;lekt. G.Lucjanovs; lekt. E.Deksnis;lekt. S.Mežinska; lekt. N.Kivkucāne

5. NORFA projekts " Patērētāju izglītība Baltijas un Ziemeļvalstīs" ( Dānija, Somija, Zviedrija, Latvija,Lietuva. asoc.prof. V.Ļubkina;lekt. L.Danilāne

2001/2002

1. Dānija- Somija- Latvija- Lietuva projekts "Akcentu un struktūras maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā" asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. P.Vucenlazdāns; lekt. V.Keiša; lekt. R.Orska; lekt. L.Suraka

2. COMENIUS projekts CHANGE Austrija-Beļģija-Somija-Ungārija-Igaunija-Latvija. Asoc.prof. V.Ļubkina; lekt. N.Kivkucāne; lekt.L.Danilāne; lekt. N.Guda

3. Eiromoduļa izveide patērētāju izglītošanā lekt. N.Kivkucāne, lekt. L.Danilāne

4. Projekts patērētāju izglītošanā "Nordic-Baltic project 2000-2002 Consumer education curriculum development" asoc.prof. V.Ļubkina, lekt. L.Danilāne

5 Sorosa fonda – Latvija programmas "Pārmaiņas izglītībā" projekts "Soli pa solim" – lekt.J.Dzerviniks, lekt.S.Olondare, lekt.I.Onževa, lekt.A.Sidarāne, lekt.A.Strode, asoc.prof.V.Paurs.

6. Sorosa fonda – Latvija programmas "Pārmaiņas izglītībā" projekts "Kooperatīvā mācīšanās skolotāju izglītībā" –lekt.G.Strods, lekt.R.Burceva. lekt. D.Apele; lekt. A.Strode; lekt. N.Kivkucāne; asoc.prof. V.Paurs

2000/2001

1.Dānija- Somija- Latvija- Lietuva projekts "Akcentu un struktūras maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā"asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. P.Vucenlazdāns; lekt. V.Keiša; lekt. R.Orska; lekt. L.Suraka

2. COMENIUS projekts CHANGE Austrija-Beļģija-Somija-Ungārija-Igaunija-Latvija. Asoc.prof. V.Ļubkina; lekt. N.Kivkucāne; lekt.L.Suraka; lekt. N.Guda

3.Ziemeļvalstu Ministru padomes un Rēzeknes Augstskolas kopprojekts "Ziemeļvalstu tradīcijas studentu darbos". Asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. V.Paurs lekt. V.Keiša;; lekt. L.Suraka; lekt. L.Zarembo. lekt. A.Strode; lekt.D.Apele; lekt. E.Deksnis;lekt. S.Mežinska; lekt. N.Kivkucāne

4. Sorosa fonda- Latvijas programma "Pārmaiņas izglītībā" projekts " Soli pa solim". Lekt. A.Strode; asoc.prof. V.Paurs; lekt. J.Dzerviniks; S.Olondare

1999/2000

1.Sorosa fonda- Latvijas programma "Pārmaiņas izglītībā" projekts "Soli pa solim". Lekt. A.Strode; asoc.prof. V.Paurs; lekt. J.Dzerviniks;

2.Latvijas – Dānijas projekts, arodpedagogu pamata pedagoģiskai izglītošanai "DELATE 1 un 2"asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. P.Vucenlazdāns; lekt. R.Orska; lekt. V.Keiša; asist. Ē.Kalvāns; asist. L.Suraka

3. Uzņēmības un uzdrīkstēšanās veidošana studentiem Latvijas Pedagoģiskās Augstskolās. Latvijas –Anglijas kopprojekts. Asoc.prof. V.Ļubkina; asist.L.Suraka

4.Latvijas – Dānijas skolu attīstības grupa . lekt. V.Keiša; lekt. N.Guda

5.Sorosa fonda –Latvijas programma " Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" .asoc.prof. V.Ļubkina; asoc.prof. P.Vucenlazdāns; asoc.prof. V.Paurs; lekt.A.Strode; lekt. E.Deksnis; lekt. N.Kivkucāne; lekt. G.Strods; lekt.L.Zarembo; lekt.D.Apele; asist. L.Suraka

6. Sorosa fonda – Latvija programmas "Pārmaiņas izglītībā" projekts "Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide" – lekt.E.Zaščerinska, lekt.N.KivkucāneReģionālās nozīmes projekti

Gads Projekti
2009/2010 ESF projekts Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 (ESS2009/88) Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” Projekts izstrādāts sadarbībā ar LU un Latvijas augstākās izglītības iestādēm, uzsāka darbību 2010.g Projekts ietver pētniecisko daļu- vajadzību izpēti programmas moduļu izstrādei, moduļu aprobāciju un ieviešanu Dr. paed. Prof. V.Ļubkina, Mg.soc.sc., Doktorante L. Danilāne

ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) Projekts izstrādāt darbību uzsāka 2010.g . maijā sadarbībā ar VISC un Latvijas augstākās izglītības iestādēm – Projekts ietver pētniecisko daļu- vajadzību izpēti programmas moduļu izstrādei, moduļu aprobāciju un ieviešanu Dr. paed. Prof. V.Ļubkina

ESF aktivitāte 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” lekt. G.Lucjanovs, lekt L.Danilāne, lekt. A.Strode, lekt. D.Apele, lekt. S.Mežinska
2008/2009 1. ESF projekta vadītāja „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām integratīvajās klasēs/ grupās” 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/ 07/APK/3.3.7./0045/0160 - Prof. V.Ļubkina, students G. Ļubkins, lekt. L. Danilāne, lekt. D. Apele, lekt. G. Lucjanovs, doc. A. Strode

2. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- „Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze” - Prof. V.Ļubkina, students G. Ļubkins, lekt. L. Danilāne, doc. A. Strode
2007/2008 IZM zinātniskais projekts „Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīšana RA Personības socializācijas pētījumu institūtā – Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas” – prof. V.Ļubkina, doc. A.Strode, lekt. L.Danilāne, lekt. S.Mežinska, lekt. D.Apele Students Ļubkins G.
2006/2007 IZM zinātniskais projekts „RA Personības Socializācijas pētījumu institūta infrastruktūras izveide” – prof. V.Ļubkina
2005/2006 Projekts "Ziemas saulgrieži Latgalē un Ziemeļvalstīs."
2004/2005 Ziemeļvalstu projekts "Ziemassvētku brīnumu gaidot Ziemeļvalstīs un Latgalē"
2003/2004 Ziemeļvalstu projekts " Ziemassvētku brīnumu gaidās Ziemeļvalstīs un Latgalē"
2002/2003 PHARE projekts" Sadarbības modeļa izveide starp sociālajiem partneriem
PHARE projekta ietvaros"
Apakšprojekts " Reģionālo mācību un eksaminācijas centra izveide" asoc.prof. V.Ļubkina


Starptautiskā studentu apmaiņa

Gads Projekti
2009/2010 Viļņas Augstākās Izglītības koledža, Lietuva – Māra Aldiņa, Jānis Matvejenko Hotel “Aristoteles”, Grieķija – Ilze Kaša, Sanita Sargune
2008/2009 Universita delle LiberEta, Italy, LLP project„ Active citizenship trough information and Communication Technologies at all ages”, Nr. 2008-1-ESI-GRU06-001313 – G.Ļubkins

Setubal College of Education, Portugal, LLP ERASMUS program- Intensive summer programme EPICA – Towards a Consumer Citizenship Education - G.Ļubkins

Viļņas Augstākās Izglītības koledža, Lietuva - Ināra Peļņa, Dagnija Bramane, Ariandra Neulāne, Gatis Ļubkins.

Hotel “Aristoteles”, Grieķija - Inese Madžule, Vita Vanaga, Aija Kazerovska
2007/2008 Krievija, Maskava, Krievijas zinātņu akadēmijas pedagoģijas institūts – G.Ļubkins
Beļģija, Katho-reno – P.Komuļs
2006/2007 Lietuva, Viļņas pedagoģiskā koledža – I.Pelce
Grieķija, Atēnas – G.Ļubkins
Norvēģija, Hamaras Skolotāju sagatavošanas koledža – G.Ļubkins
2005/2006 Lietuva, Šauļu universitāte – L.Putniņa, V.Ivanova, S.Brokāne
Beļģija, KATHO – L.Žilinska
2003/2004 Beļģija, KATHO –Katholieke Hogeschool - 2. kursa students Artis Vītols
2002/2003 Holande , Amstrerdama Hogeschool sociālais darbs - 2. kursa students A.Gutāns
2001/2002 Beļģija , Gentes Augstskola- 5 studenti A.Mansheart, H.Vanhuysse, T.Raes, M.Foubert, L.De Vos studēja AR
2000/2001 Beļģija, Katho Augstskola - Ilze Teilāne; Beļģija, Gentes Augstskola – Sofija De Rese;V.Danilāns, A.Noviks pieredzes apmaiņa Vācijā, Vilhelmshāfenē un Minsterē
1999/2000 Beļģija , Katho Reno - studenti I.Vos un K.Blieck studēja RA


Starptautiskā akadēmiskā personāla apmaiņa

Gads Projekti
2009/2010 1. University of Glochestershire, UK - prof. V. Ļubkina
2. Ondokuz Maiys Universitāte, Turcija – prof. V.Ļubkina, lekt. N.Kivkucāne
3. Helsinku Universitāte, Somija – asoc.prof. V.Paurs, lekt. L.Danilāne
4. Castellona de La Plana , Jaume 1 universitāte, Spānija – prof. V.Ļubkina
5. Toronto,Kanāda – prof. V.Ļubkina
6. Ņujorka, ASV – prof. V.Ļubkina
7. Polytechnic Institute of Garda, Portugāle – lekt.A.Strode, lekt. D.Apele
2008/2009 1.Dortmundes Universitāte, Vācija - prof. V. Ļubkina
2.Reikjavīkas universitāte, Islande - prof. V. Ļubkina
3.Setubal College of Education, Portugal - prof. V. Ļubkina
4.Lincas Akadēmija, Austrija – lekt. S. Mežinska
5.Turku Universitāte (Somija) – lekt. S.Mežinska
6.Viļņas Kolēģija, Lietuva – prof. V.Ļubkina, lekt. D.Apele,
7.Laurea universitāte, Somija - doc.A.Strode, lekt. N.kivkucāne
2007/2008 1.La Lagunas universitāte, Tenerife Kanāriju salas, Spānija - prof. V. Ļubkina, lekt.N.Kivkucāne
2.Katho augstskola, Gentes universitāte, Beļģija – N.Kivkucāne, D.Apele, G.Lucjanovs, A. Strode
3.Madrides Universitāte, Spānija – L.Danilāne
4.Lietuva, Viļņas kolēģija – V.Keiša
2006/2007 1.Grieķija, Atēnas – prof. V.Ļubkina
2.Norvēģija, Hamaras Skolotāju sagatavošanas koledža - prof. V.Ļubkina, lekt. L.Danilāne
3.Bulgārija, Sofijas universitāte - prof. V.Ļubkina, lekt. L.Danilāne
4.Lietuva, Viļņas kolēģija – lekt. D.Apele
5.Ungārija, Debrecenas universitāte – lekt. D.Apele, lekt. S.Mežinska
2005/2006 1. Tallinas universitāte – prof. V. Ļubkina
2. Slovākija, Bratislava - prof. V. Ļubkina
3. Vācija, Minsteres Vilhelma universitāte – A.Strode, V.Paurs, G.Lucjanovs, N.Kivkucāne, D.Apele
2004/2005 1. Beļģija, Katho Augstskola- prof. V. Ļubkina
2. Ungārija, Kapošvar Augstskola- - prof. V. Ļubkina

Vieslektori:
- B. Moschner ( Vācija )
- R.Hinz ( Vācija )
- B. HIll ( Vācija )
2003/2004 1. Francija, Parīze UNESCO- prof. V.Ļubkina., lekt. L.Danilāne;
2. Ukraina, Ļvova – fonds SALUS- prof. V.Ļubkina
3. Batkrievija, Vitebskas Mūsdienīgo tehnoloģiju institūts- prof. V.Ļubkina, lekt. L.Danilāne, lekt. N.Kivkucāne.
4. Baltkrievija, Bresta, Brestas universitāte- prof. V.Ļubkina.
2002/2003 1. Beļģija, Katho Augstskola - prof. V. Ļubkina
2. Ungārija, Kapošvar Augstskola - prof. V. Ļubkina

Vieslektori:
- C.Seyfried (Austrija)
- G.Neuman (Austrija)
- E.Van Asche (Beļģija)
- P.Bergers (Vācija)
- J.Benn (Dānija)
- U.Kala (Igaunija)
- L.Pietikainen ( Somija)
2001/2002 Pieredzes apmaiņa Austrijā, Vīnē - 15 docētāji;
Beļģija , Gente asoc,prof, V.Paurs;
Somija Turku Universitāte - prof. V.Ļubkina;
Austrija, Lincas Pedagoģijas augstskola - prof. V.Ļubkina;
Polija , Varšavas universitāte - lekt. N.Kivkucāne, lekt. L. Danilāne;
Vācija , Vilhelmshāfena-,asoc.prof. V.Paurs; lekt. G.Strods

Vieslektori:
- C.Seyfried (Austrija)
- G.Neuman (Austrija)
- J.Vermeulen (Beļģija)
- B.Moscher (Vācija)
- R.Hinz (Vācija)
2000/2001 Beļģija , Katho Reno – lekt. A.Strode;
Vācija , Vilhelmshāfena- asoc.prof. V.Ļubkina ,asoc.prof. V.Paurs;
Dānija, Dānijas Pedagoģijas universitāte asoc.prof. V.Ļubkina;
Igaunija , Tallinas universitāte- asoc.prof. V.Ļubkina
Norvēģija,Oslo Universitātes Speciālās pedagoģijas institūts;
asoc. prof.P. Vucenlazdāns lekt. M.Rozenfelde
1999/2000 Dānija, DEL Institūts Kopenhāgena- asoc.prof. V.Ļubkina;
Norvēģija, Oslo Universitāte- asoc.prof. V.Ļubkina;
Austrija , Lincas Pedagoģijas Augstskola asoc.prof. V.Ļubkina;RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4625079
e-mail: darbmkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv