English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Personības socializācijas pētījumu institūts Projekti
Projekti

LAT-LIT projekts "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223

  Vairāk par projektu
  Projekta partneru tikšanās Šauļu universitātē
  RA PSPI realizētie un plānotie projekti un sadarbības iespējas ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām

24. jūlijā Šauļu Universitātē (Lietuvā) notika Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta LLIV-223 „Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART) projekta partneru tikšanās, uz kuru tika aicināti sociālo partneru pārstāvji un RA PSPI pētnieki.

Projektā paredzētās aktivitātes- jauno tehnoloģiju izstrāde projekta ietvaros, lika veikt sagatavošanās darbus un iepazīties ar Lietuvas kolēģu pieredzi. Lietuvas Šauļu Universitātes kolēģi šīs aktivitātes jau uzsāka īstenot jūlija mēnesī, taču Personības socializācijas institūta pētnieki to uzsāks, atgriežoties no atvaļinājumiem, tātad augusta beigās. Līdz ar to projekta vizītē no Latvijas puses piedalījās projekta koordinatore I. Rimšāne, PSPI direktore V. Ļubkina, pētnieks A. Kaupužs, lietvede- speciāliste S. Ušca un projekta sociālo partneru pārstāvji – NVA Rēzeknes filiāles vadītāja I. Šindarjova un Ludzas rajona slimnīcas valdes loceklis J.Atstupens. Savukārt no Lietuvas puses piedalījās prof. Liuda Radzevičienė (Šauļu Universitāte), projekta koordinatore Egle Virgailaite un Darius Gerulaitis.

Tikšanās laikā projekta pārstāvji apsprieda sociālā riska grupas mērķauditorijas atlasīšanas kritērijus un projektā izstrādājamo tehnoloģiju metodiku specifiku un kopējās prasības, kā arī izrunāja nepieciešamos jautājumus par projekta turpmāko gaitu.

 Attēlā darba grupu diskusijas apspriedes laikā.

LLP projekts "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life"

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”
vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)

              ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, turpmāk- projekts) ietvaros profesionālajā izglītībā strādājošajiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem.

               Rēzeknes Augstskola kā Latvijas Universitātes sadarbības partneris šī gada martā projekta ietvaros ir uzsākusi svešvalodu pilnveides kursus angļu un vācu valodā ar dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni. Rēzeknes profesionālajā vidusskolā darbojas kursi angļu valodas skolotājiem, kur pirmo daļu= mācīšanas metodiku vadīja Dr.philol. Mārīte Opincāne un tagad šie skolotāji pilnveido angļu valodas zināšanas pie RA lektores Svetlanas Iļjinas.

               Paralēli notiek angļu valodas pilnveide profesionālajā izglītībā strādājošajiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem RA lektores Viktorijas Pokules vadībā: viena grupa Barkavas arodvidusskolā un divas grupas Rēzeknes Profesionālajā vidusskolā. Skolotāji ar priekšzināšanām pilnveido prasmes arī Malnavas koledžas Profesionālajā vidusskolā – viena grupa RA lektores Valentīnas Prikules vadībā.

               Arī vācu valodas  kursi Rēzeknē ir pieprasīti, jo paralēli darbojas divas grupas Dr.philol. Karīnes Laganovskas vadībā.

Tā kā kursu apjoms ir ļoti liels, tad nodarbības šīm grupām beigsies tikai jūnija beigās un kursu dalībnieki saņems sertifikātus par profesionālo pilnveidi svešvalodās.Par projektu

Kontaktinformācija: Informācija par pieteikšanos kursiem un to norisi:
Projekta vadītāja Projekta vadītājas asistente

Rita Ābele

T.67034033, e-pasts: rita.abele@lu.lv

Iveta Pāvilsone

T.67034034, e-pasts: ip@lu.lv

Koordinatore Kurzemes reģionam: Koordinatore Latgales, Zemgales, Vidzemes reģioniem: Koordinatore Latgales, Vidzemes reģioniem:

Ņina Petrauska

T.20250874

min@liepu.lv

Zita Vanaga

T.22045927

zita.vanaga@du.lv

Velta Ļubkina

T.26120034

Velta@ru.lv


2010.g.-2011.g. projektā paveiktais
2010.g. projektā paveiktais

Informāciju par projektu var atrast:
http://profizgl.lu.lv/
http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=40
 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv