English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
Dekāne - Veronika Korkla, Mg.paed. lektore
Veronika Korkla
Studiju virzieni
 • Filoloģija
 • Vēsture
 • Tiesību zinātne
 • Arhīvniecība
 • Reliģijas pedagoģija
 • Latviešu valodas un literatūras metodika
 • Vēstures un kultūras vēstures metodika
 • Ģeogrāfijas un sociālo zinību priekšmetu metodika
Centri
Laboratorijas
 • Kriminālistikas laboratorija
Fakultātē tiek realizētas šādas studiju programmas
Projektu aktivitātes
 • Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā (ESF „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”).
 • COMENIUS projekts „Intercompetency and Dialogue through Literature”
 • Valoda un vide
 • Latgales garīgā un ekonomiskā optimizācija
 • Likumības un tasnīguma nodrošinājums civilprocesos
 • Latviešu valodas apguves valsts programma
Tradīcijas
 • Ikgadējās zinātniskās konferences "Personība. Laiks. Komunikācija"
 • RA Juristu dienas
 • Oratoru konkurss
 • Jauno literātu muzikālie dzejas vakari
 • Andrejdiena
 • Folkloras, arheoloģiskā ekspedīcija
 • Ģeogrāfu ekspedīcija
 • Konkursi vidusskolēniem


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4622681
Fakss: +371 6 4622681
e-mail: hf@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv