English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma Pētniecība
Pētniecība
Tiesību zinātņu katedrā ir noteikta pētnieciskā darba tēma: “Tiesību realizācijas problēmas Latvijā”, kuru vada prof., dr.iur. J.Rozenbergs.
Pētnieciskā darba mērķis ir pētīt Latvijas tiesību normu piemērošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, izstrādāt priekšlikumus esošās likumdošanas pilnveidošanai un tālākveidošanai de lege ferenda kārtībā, kā arī juridiskās prakses uzlabošanai.
Tēmu izstrādē piedalās visi katedras docētāji visās Juridiskās zinātnes apakšnozarēs.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605290
e-mail: tzkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv