English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma Sadarbība
Sadarbība
Katedrā tiek īstenotas šādas studiju programmas: profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātnes”; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Jurists” (līdz 06.30.2010.) un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”. Programmu realizācijas aspektā katedra sadarbojas ar Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām, tajā skaitā ar Latgales apgabaltiesu un Rēzeknes tiesu, Latgales tiesas apgabala prokuratūru, Rēzeknes pilsētas prokuratūru un Rēzeknes policijas pārvaldi. Studiju programmas ietvaros Tiesību zinātņu katedra īsteno sadarbību ar Daugavpils universitāti, Biznesa augstskolu Turība, Juridisko koledžu, Biznesa vadības koledžu, kā arī ar Utenas koledžu Lietuvā un Austrijas starptautisko tiesisko mācību centru.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605290
e-mail: tzkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv