English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma Aktivitātes
Aktivitātes

ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES

Katedra ik gadus organizē zinātniski praktisko konferenci juridiskās zinātnes apakšnozarēs, kurā tiek diskutēts par tiesību normu piemērošanas problēmām un to risinājumiem. Konferenci apmeklē un diskusijās aktīvi piedalās dažādu juridisko profesiju pārstāvji, Latgales pašvaldību pārstāvji un citi interesenti. Tāpat konferencē piedalās Rēzeknes Augstskolas studenti.
Katedra ik gadus organizē studentu zinātniskās un zinātniski – praktiskās konferences, piedalās „Pavasara lasījumos", kuros studenti no visām studiju programmām uzstājas ar zinātniskajiem referātiem, kā arī jurisprudences studentiem rīkotajos valsts līmeņa pasākumos.
Runas māksla tiek prezentēta „Oratoru konkursā”, kurā topošie juristi demonstrē publiskās runas prasmi.

JURISTU DIENAS

Juristu dienu ietvaros notiek atklāto durvju dienas tiesību aizsardzības institūcijās: policijā, prokuratūrā, tiesā. Rēzeknes Augstskolas tiesību zinātņu studenti runas mākslā sacenšas Oratoru konkursā. Tiek rīkotas improvizētas tiesas sēdes ar humora un atjautības elementiem, notiek sacensības starp studentu un docētāju komandām teatralizētos uzvedumos. Atraktīvajās “Ne-prāta spēlēs” studentu un docētāju komandas risina dažādus ar juridiskām tēmām un jurista profesiju saistītus atjautības uzdevumus. Juristu dienas noslēdzas ar gada pasākumu – Juristu balli, kurā nominē Juristu dienu pasākumu uzvarētājus un kurā studenti kopā ar docētājiem atpūšas saviesīgā un draudzīgā gaisotnē.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605290
e-mail: tzkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv