English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs
PAR BFPC

Dibināts 1997.gadā.

BFPC ir Filoloģijas katedras mācību, zinātniski pētnieciska un kultūrizglītojoša struktūrvienība, kas komplektē, glabā, pēta un eksponē RA materiālās un garīgās kultūras vērtības, kā arī veicina latgaliešu un latviešu literatūras, valodas un kultūrvēstures pētniecību.

BFPC galvenais uzdevums - veicināt latgaliešu un latviešu literatūras, valodas un kultūrvēstures pētniecību, kā arī organizēt RA muzeja izveidi, vēsturisko notikumu, attīstības fiksēšanu, aprakstīšanu.

DARBA LAIKS
BFPC materāli un izstādes aplūkojamas, piesakoties Filoloģijas katedrā (201.kab.) vai pa norādītajiem tālruņiem

BFPC DARBA FORMAS
 1. Zinātniski pētnieciskā darbība, apzinot un sistematizējot:
  • atsevišķu Latgales autoru biogrāfijas, daiļrades materiālus;   
  • folkloras, kultūrvēstures materiālus;   
  • Skolotāju institūta vēstures faktus, tā attīstību;   
  • Latgales Kultūras centra izdevniecības saraksti, vēstures un literatūras liecības.
 2. Sabiedrības regulāra informēšana par krātuves materiālu apstrādi (konferenču organizēšana, publikācijas u.c.).
 3. Pastāvīgo un maiņas ekspozīciju, izstāžu veidošana.
 4. BFPC materiālu izmantošana studentu mācību procesa, novadpētnieku, skolotāju, zinātnieku vajadzībām, praktisko nodarbību, semināru u.t.t. organizēšanai. BFPC kļūst par bāzi studentu prakšu (folkloras, muzeja) organizēšanai. Pašlaik tiek elektroniski sistematizēti studentu pētnieciskie darbi, ir aizsākta BFPC fondu elektroniska kataloģizācija, kuras rezultātu ir iecerēts ievietot augstkolas mājas lapā.
 5. RA vēstures aprakstīšana, hronikas veidošana.
 6. Regulāra fondu papildināšana.
 7. Studentu pētniecisko darbu uzglabāšana, veiksmīgāko darbu popularizēšana un izdošana.
 8. Sadarbība ar Latgales kultūrvēstures muzeju, Latgales Kultūras centra izdevniecību u.c. fiziskām un juridiskām personām.
 9. Kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana un vadīšana.
 10. Literāri muzikālu vakaru, grāmatu atvēršanas svētku, dažādu izstāžu organizēšana, vadīšana.

BFPC AKTIVITĀTES
 • BFPC aplūkojama pastāvīgā ekspozīcija "RĒZEKNES AUGSTSKOLAI 10".
 • Ir veidotas maiņas ekspozīcijas par režisoru un dramaturgu Arturu Rubeni, literatūrzinātnieku Broņislavu Tabūnu, rakstnieku Antonu Stankeviču u.c radošām personībām, kuras Latgales vārdu nesušas pasaulē.
 • Par tradīciju kļuvusi dažādu izstāžu rīkošana. Tādējādi BFPC izstāžu zālē bija aplūkojama: M.Stukles floristikas darbu izstāde, I.Dauguļa fotoizstāde, K.Bindukas tekstīliju un grafikas izstāde, Balvu mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde, keramikas un gleznu izstāde "Citi Ušpeļi", E.Teilānes grafikas izstāde, V.Teivānes fotoizstāde, I.Prigunas gleznu izstāde, I.Koļesņikovas gleznu un grafikas izstāde, Bērzpils vidusskolas keramikas pulciņa dalībnieku un TDM J.Dundenieces 15 radošā darba gadu jubilejas izstāde. Jau vairākkārt tematiskas izstādes ir veidojuši floriste M. Gailuma un keramiķis P.Gailums.
 • Regulāri tiek rīkots tradicionālais Andrejdienas [norāde uz studentiem]literāri muzikālais vakars, kas pulcina jaunos un popularitāti ieguvušos dzejniekus, literātus, mūziķus no Rēzeknes, Cēsīm, Balviem, Madonas, Daugavpils, Ludzas, Rīgas.2002.gadā Andrejdienas literārajā pasākumā viesojās arī ārvalstu ciemiņi-Šauļu Universitātes jaunie dzejnieki. Pasākums parasti ir ļoti apmeklēts, tas tiek rīkots Andrejdienā - 30.novembrī.

BFPC organizēti un vadīti vairāku grāmatu atvēršanas svētki:

2003.gadā
 • V.Dzērvinīka dzajas grāmata "Voi moz lidmašinu kreit"
 • O.Kūkoja dzejas grāmata "Kur jemās spēks"
 • RA jauno dzejnieku krājums "Pie-la-vīt-ies"
2001.gadā
 • I.Atpiles dzejas grāmata "Neatburtā uguns"
 • I.Tāraudas dzejas grāmata "Izdadzynuota sirds"
 • J.Ryučāna dzejas grāmata "Seikšalteņu nūstuošunys"
 • L.Liepdruviete "Ļauj sirdij ziedēt"
2000.gadā
 • O.Kūkoja dzejas grāmata "Klēpis"
 • L.Liepdruviete "Mirkļu mozaīka"
1999.gadā
 • M.Andžānes dzejas grāmata "Dimensiju kvadrātsaknes"
 • RA jauno dzejnieču kopkrājums "Emociju šķērēs"
 • Jauno autoru kopkrājums "Pagrauda"
 • P.Zalānes dzejas grāmata "Cilvēka ceļš"


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 4625841, 6096768
e-mail: bfpc@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv