English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma
Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma
Humanitāro zinātņu katedra izveidota, pamatojoties uz 2009.gada 29.septembrī RA Senāta pieņemto lēmumu, kas paredz apvienot Filoloģijas katedru un Vēstures un filozofijas katedru.

Sākot ar 2010.gada oktobri, studiju un zinātniskais darbs tiek organizēts Humanitāro zinātņu izglītības tematiskās jomas ietvaros. Tajā darbojas zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju darbu, kā arī veic zinātniskos pētījumus divos zinātniskā darba pamatvirzienos:
  • Filoloģijā - latviešu un latgaliešu valoda un literatūra gan sinhronā, gan diahronā skatījumā
  • Vēsturē un filosofijā - vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, kultūras un zinātnes vēsture, etnogrāfija, mākslas vēsture un teorija, mūzikas vēsture un teorija, kultūras teorija, filosofijas vēsture, estētika un mākslas filosofija, kultūras filosofija, socioloģija, politoloģija, sociālās zinības.

Vilma Keiša
Speciāliste studiju procesa nodrošināšanā
Mag.philol. Mg.paed. Vilma Keiša
Kontaktinformācija:

Tālr. 64625218, 64625841
Fakss: 64622681
E-pasts: humkat@inbox.lvRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv