English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma Pētniecība
Pētniecība
1. Teksta recepcija: teorija un prakse

Vada: asoc.prof. Angelika Juško-Štekele
Darba grupa: doc. I.Šuplinska, doc. Olga Senkāne, lekt. I.Gusāns
Mērķis: atklāt folkloras / literatūras teksta uztveres un funkcionalitātes specifiku mūsdienu kultūras diskursā.

2. Sinhronā valodniecība

Vada: doc. Sanita Lazdiņa
Darba grupa: lekt. S.Laizāne, lekt. A.Kļavinska, doc. H.F.Marten
Mērķis: veikt pētījumus, kas veidotu teorētisko pamatu praktiskai darbībai valodas lietošanas, mācīšanas un normalizācijas jomā.

3. Dialektoloģija

Vada: lekt. Līga Bernāne
Mērķis: veikt pētījumus diahroniskā aspektā, kas atspoguļotu izlokšņu īpatnību ietekmi uz latgaliešu rakstu valodas izveidi 20.gadsimtā.

4. Kulturoloģija, filosofija, māksla

Vada: Mag.paed. docente Valda Čakša
Darba grupa: doc. Ināra Leikuma, lekt. Inese Brīvere, doc. Valdis Tēraudkalns

5. Vēsture

Vada: Dr.hab.hist. profesors Kārlis Počs
Darba grupa: asoc pr. Inese Poča, lekt. Pēteris Kivrāns, lekt. Vladislavs Malahovskis, lekt. Iveta Sprūga

6. Sociālo zinību skolotāju profesionālās kompetences studiju programmās

Vada: Mag.paed. lektore Veronika Korkla
Skat. tālāk.

7. Zinātnieku nakts folkloras vākums

Šī gada 26. septembrī Rēzeknes Augstskolā pirmoreiz notika Zinātnieku nakts pasākums, kurā studenti, skolēni un pārējie interesenti tika aicināti paraudzīties uz zinātni no cita – neierastāka skatījuma. Šī gada tēmas – „Materiāli ap mums un mūsos” – ietvaros filoloģijas zinātnes pārstāvju vadībā tika vākta un apkopota folklora.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv