English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma Aktivitātes
Aktivitātes
 • Konkursa vidusskolēniem "Latviešu valoda, literatūra un folklora" organizēšana
 • (no 1998.gada). Konkursa uzvarētājiem dota iespēja iestāties akadēmiskajā bakalaura studiju programmā "Filoloģija" ārpus konkursa.
 • Katedras docētāji piedalās valsts un starptautiska mēroga konferencēs, sagatavo un izdod mācību metodiskos līdzekļus, piedalās kā līdzautori mācību grāmatu veidošanā.
 • Radošo pasākumu koordinēšana
  • Studentu teātris (no 1994.g., A.Rubenis, O.Senkāne)
  • Studentu avīze “Dialogi Bēniņos” (no 1998.g., I.Šuplinska)
  • Jauno autoru aktivitātes (no 1994.gada, I.Šuplinska)
  • Dzejoļu grāmatu izdošana (no 1999.g., I.Šuplinska)
 • Andrejdiena literāri muzikālie vakari (no 1998.g., A.Juško-Štekele, I.Šuplinska)
 • Semināri latviešu valodas un literatūras skolotājiem (pēc Latgales reģiona skolu valžu vai metodisko kabineta uzaicinājuma)
 • Sadarbībā ar LVLKSA, LSC latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārnometņu rīkošana (no 2001.g., I.Šuplinska, A.Juško-Štekele)
 • Sadarbībā ar LVLKSA vidusskolēnu olimpiādes “Latgalīšu volūda, literatūra, kulturis viesture” rīkošana (no 2002.g., I.Šuplinska, A.Juško-Štekele)
 • Sadarbībā ar LVAVP, Izglītības un zinātnes ministriju priekšmetu standartu izstrādāšana (S.Lazdiņa)
 • Folkloras ekspedīciju organizēšana (no 2002.g., A.Juško-Štekele)
 • Studentu zinātnisko konferenču rīkošana, zinātnisko rakstu izdošana (no 1996.g., I.Šuplinska, I.Gusāns)
  • Piedalās mācību priekšmetu (V.Korkla), mācību programmu (V.Malahovskis) un skolotāju profesiju standartu izstrādāšanā (V.Čakša, V.Malahovskis), sadarbībā ar AIKNC veic citu augstskolu studiju programmu akreditāciju (V.Čakša)
 •  Pēc skolu valžu vai metodiskā kabineta uzaicinājuma, organizē seminārus vēstures, kultūras vēstures un sociālo zinību skolotājiem

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Vēsture" studējošajiem ir iespēja piedalīties arheoloģiskajās ekspedīcijās un iepazīties gan ar publicētajiem materiāliem par arheoloģiskajiem izrakumiem, gan apgūt arheoloģisko izrakumu metodiku – izrakumu laukuma mērīšanu un atsegto kārtu un objektu fiksēšanu (nivelēšanu, zīmēšanu, fotografēšanu u.c.), gan iepazīties ar izrakumos atrasto senlietu izlasi, veicot to inventarizāciju un sakārtošanu, kā arī veikt praktiskos rakšanas darbus izrakumu laukumā: slāņa norakšanu, konstrukciju attīrīšanu, laukuma pārtīrīšanu pirms fiksācijas, mazgāt izrakumos atrastās trauku lauskas un senlietas un piedalīties izrakumu laukuma aizbēršanas darbos.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv