English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats Docējamie kursi Kontakti Konsultācijas Vieta
1. Pēteris Grabusts Dr.sc.ing.,
asoc.prof.
Datoru arhitektūra
Datu bāzes
Mikroprocesori
Mikroprocesoru tehnika
Lietotņu drošība
Operētājsistēmas
Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide
Datu aizsardzība
Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos
Datorgrāmatvedība
Datorprogrammas II
Datorprogrammas inženiermehānikā I
Datorprogrammas inženiermehānikā II
Datorvadības sistēmas
Robotu vadības sistēmas
Datorvadības sistēmu projektēšana
Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas
Vides procesu datormodelēšana
64623798, 64623742
Peteris.Grabusts@ru.lv
208.kab.
Pirmdienās,
11.30 – 12.30
ITC,
208.kab.
2. Ilmārs Kangro Mg.math.
lektors
Matemātiskā analīze, diferenciālie vienādojumi
Diskrētā matemātika
Augstākā matemātika III
Algebra
Augstākā matemātika inženierzinātnēs
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Matemātika
Matemātiskās metodes un datori vides zinātnē
64623798, 64623742
Ilmars.Kangro@ru.lv
Otrdienās, 17.40 – 19.15 A76, 13.aud.
3. Mihails Kijaško Mg.sc.comp.,
lektors
Projektu vadība
Informātika izglītībā
E-studiju metožu un līdzekļu izmantošana mācību kursu satura izstrādē
Datoru tīkli
Tīklu operētājsistēmas
Telekomunikācijas un datu pārraide
Tūrisma informācijas sistēmas
Informātika pedagoģijā
64623798, 64623742
Mihails.Kijasko@ru.lv
208.kab.
Otrdienās, 8.00 – 9.00 ITC,
208.kab.
4. Ivars Meirāns docents Mūsdienu informācijas tehnoloģijas
Elektronikas pamati
Informācijas tehnoloģiju standarti
Skaitliskās metodes
Elektronika un rūpnieciskās elektronikas iekārtas
64623798
Ivars.Meirans@ru.lv
206.kab
Ceturtdienās, 15.00-16.30 (2.ned.) ITC,
206.kab.
5. Ilga Morozova lektore Matemātiskā analīze, diferenciālie vienādojumi
Augstākā matemātika I
Augstākā matemātika II
64625145
Ilga@ru.lv
Otrdienās, 15.45 – 17.00 A76, 5.kab.
6. Jurijs Musatovs Mg.sc.comp.,
lektors
Informātika un informācijas tehnoloģijas
Programminženierija II
Datori un programmēšana II
Programmēšanas valodas
Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde
Grafiskās lietotāju saskarnes
Microsoft Office pakete
Vēstures informātika
Power Point
64623798, 64623742
Jurijs.Musatovs@ru.lv
Trešdienās,
9.45 – 10.45
ITC,
205.kab.
7. Artis Teilāns Dr.sc.ing.
profesors
Projektu vadība
Prasību analīze un modelēšana
Sistēmu analīze
Projektu vadīšana un vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšana
Biznesa sistēmu analīze
Sistēmu objektorientētā modelēšana
Programminženierija
Tel. 26529669
Artis.Teilans@ru.lv
pirmdienās No 10:00 - 16:00
8. Ēriks Tipāns Mg.sc.ing
lektors
Algoritmi un datu struktūras
Objektorientētā programmēšana
Algoritmu teorija
Prasību inženierija
64623798, 64623742
Eriks.tipans@ru.lv
Individuāli
9. Aleksejs Zorins Mg. sc. ing.
lektors
Datori un programmēšana I
Informātika
Programminženierija I
Ievads aplikāciju programmēšanā
Datorgrafikas programmas
Elektroniskās komercijas aktualitātes
64623798, 64623742
Aleksejs.Zorins@ru.lv
Trešdienās,
14.00 – 15.00
ITC,
206.kab.RA Kontaktinformācija
Atbrīvošanas aleja 115 (ITC)
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4623742
e-mail: datkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv