English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas katedra Pētniecība
Pētniecība
1. Informācijas tehnoloģiju attīstība

Vada: Dr.sc.ing., doc. Pēteris Grabusts

Pētījumu programmu realizē:

-          datorzinātņu un matemātikas katedra;

-          Informācijas tehnoloģiju centrs.

Pētījumu programmas mērķi:

-          nodrošināt mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu RA;

-          veikt zinātniski pētniecisko darbību informācijas tehnoloģiju jomā, veicinot to attīstību reģionā.

Pētījumu programmas uzdevumi:

-          IT tehniskā un programmnodrošinājuma atbalsta risinājumi;

-          IT attīstības tendenču apzināšana efektīvai izmantošanai;

-          Zinātniski pētnieciskā darbība mākslīgā intelekta un IT matemātikas novirzienos.

 

1. Zinātniskā tēma: Intelektuālās datu analīzes metodes

Zinātniskās tēmas vadītājs/-a, realizētāji:

Vadītājs: asoc.prof. P. Grabusts

Tēmas izpildītāji: P. Grabusts, Ē. Tipāns, A. Zorins

Mērķis: Veikt pētījumus intelektuālās datu analīzes izmantošanas jomā.

 

2. Zinātniskā tēma: Specializētās programmatūras izmantošana RA studiju programmās

Zinātniskās tēmas vadītājs/-a, realizētāji:

Vadītājs: doc. I.Meirāns

Tēmas izpildītāji: I. Meirāns, I. Kangro, M. Kijaško, J. Musatovs, V. Šerkins, A. Teilāns

Mērķis: Veikt pētījumus, kas veidotu teorētisko pamatu specializētās programmatūras efektīvai izmantošanai studiju procesā
RA Kontaktinformācija
Atbrīvošanas aleja 115 (ITC)
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4623742
e-mail: datkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv