English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas katedra Izdevumi
Izdevumi
 • Ē.Tipāns, „Prakses nolikums un metodiskie norādījumi”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • I.Meirāns, „Skaitliskās metodes”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • M.Kijaško, „ Datoru tīkli”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • P.Grabusts, „Operētājsistēmas”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • P.Grabusts, „Datoru arhitektūra”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • Ģ.Vulfs, „Projektu vadība”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • A.Zorins, „Datori un programmēšana I”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • J.Musatovs, „Datori un programmēšana II”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • A.Teilāns, „Sistēmu objektorientētā modelēšana”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • Ē.Tipāns, „Algoritmi un datu struktūras”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • Ē.Tipāns, „Algoritmu teorija”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • V.Šerkins, „Grafiskās lietotāju saskarnes”. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
 • Daugulis P., Mickāne S. Diskrētā matemātika II. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006.
 • Kangro I. Testi matemātikā. Rēzekne: RA izdevniecība, 2005.
 • Zorins A. DBVS Oracle pamati. Rēzekne: RA izdevniecība, 2004.
 • Kalis H., I.Kangro I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs. Rēzekne: RA izdevniecība, 2004.
 • Meirāns I. Skaitliskās metodes: metodiskie norādījumi un uzdevumi praktisko darbu izpildei. Rēzekne: RA izdevniecība, 2003.
 • Daugulis P. Diskrētā matemātika I. Rēzekne: RA izdevniecība, 2001.RA Kontaktinformācija
Atbrīvošanas aleja 115 (ITC)
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4623742
e-mail: datkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv