English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Dabas un inženierzinātņu katedra
Dabas un inženierzinātņu katedra

Dabas zinātņu katedra izveidota 1995.gadā. Tās pirmatnējais mērķis bija nodrošināt dabas zinātņu un inženierzinātņu studiju kursus RA Inženieru fakultātē un citās RA fakultātēs īstenojamās studiju programmās matemātikas, fizikas, ķīmijas kursus, vispārējos un speciālos inženierkursus.

No 25.09.2007. katedras nosaukums ir Dabas un inženierzinātņu katedra.

Pēc studiju programmu – "Bakalaurs vides zinātnēs" un "Vides inženieris ekotehnologs" īstenošanas sākuma 1996.gadā, galvenais katedras mērķis bija izveidot šo studiju programmu mācību metodisko, materiāli tehnisko un informatīvo bāzi, organizēt mācību metodisko un zinātnisko darbu vides aizsardzības jomā. Katedra vienlaikus nodrošina studiju kursu, saistīto ar vides zinātnēm, vides aizsardzību, ilgtspējīgo attīstību realizāciju arī citu RA fakultāšu studentiem un maģistrantiem. Katedra pašlaik realizē augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmu "Vides inženieris".

Dabas un inženierzinātņu katedras izveidotās studiju programmas
 • Akadēmiskā studiju programma "Vides zinātņu bakalaurs" (1996.-2002.)
 • Augstākā profesionālā studiju programma vides aizsardzības inženiera un ekotehnologa specialitātē ar apakšprogrammām (1996.-2002.)
  • vides aizsardzības inženieris
  • inženieris ekotehnologs pārtikas produktu pārstrādē
  • inženieris ekotehnologs civilbūvniecībā
 • Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris" (kopš 2002. gada)
 • Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika"
 • Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma "Vides aizsardzība"
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”
 • Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”
Gotfrīds Noviks
Katedras vadītājs (kopš 1995.gada)
Gotfrīds Noviks
Dr.hab.geol. profesors
novik@ru.lv
Ilga Morozova
Speciāliste studiju procesa nodrošināšanā
Ilga Morozova
ilga@ru.lvRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76
LV-4600

Tālrunis: +371 64625145
e-mail: dabkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv