English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Dabas un inženierzinātņu katedra Aktivitātes
Aktivitātes

Katedras docētāji piedalās valsts un starptautiskā mēroga konferencēs, sagatavo un izdot mācību metodiskos līdzekļus, mācību grāmatas monogrāfijas.

Katedra vienu reizi divos gados organizē starptautisko zinātnisko konferenci "Vide.Tehnoloģija.Resursi" (1997., 1999., 2001., 2003.), kurā piedalās zinātnieki no daudzām valstīm.

1997.-2001.g. katedra piedalījās LR Zinātnes padomes pētījumu programmas "Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija" izpildē.

Katedra aktīvi sadarbojas vides zinātnes jomā ar Zeļona Gora tehnisko universitāti Polijā un Vilhelmshāfenas tehnisko augstskolu Vācijā uz noslēgto ar tiem savstarpējās sadarbības līgumu pamata.

Katedra nodrošina studentu zinātniskās darbības iespējas zinātniskajā lietišķas ekoloģijas laboratorijā, organizē ikgadējās studentu zinātniskās konferences un izdod studentu zinātnisko rakstu krājumus.

Katedra vada Lietišķas ekoloģijas un dabas resursu laboratoriju un nodrošina tās attīstību.

Katru gadu 1.kursa studenti dodas ekoloģiskajā ekspedīcijā pa Latvijas upēm un ezeriem.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76
LV-4600

Tālrunis: +371 64625145
e-mail: dabkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv