English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte
Ekonomikas un vadības fakultāte

RA Ekonomikas un vadības fakultāte ir izveidota 1993.gadā uz Latvijas Universitātes Latgales filiāles bāzes.

Fakultātes mērķis sagatavot speciālistus zinātnei, tautsaimniecībai, valsts pārvaldei, banku un finanšu institūcijām, nodrošinot augstas kvalitātes Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības iegūšanu.

Kopš augstskolas dibināšanas studentu skaits fakultātē ir palielinājies 6,2 reizes. Studējošie fakultātē ir gandrīz no visas Latvijas rajoniem. Fakultātē tiek gatavoti speciālisti galvenokārt Latgales reģionam, ņemot vērā sociālekonomisko stāvokli un darba tirgus pieprasījumu. Ekonomikas fakultātes realizētās studiju programmas atbilst Latgales reģiona attīstības plānam un Latvijas valsts attīstības stratēģijas vadlīnijām, kur izvirzīts mērķis sekmēt ekonomikas zinātnes un pētniecības attīstību Latvijas reģionos.

Kopš 1999.gada novembra fakultāti vada dekāne Iluta Arbidāne. Ar Ekonomikas fakultātes attīstību saistītos stratēģiskos jautājumus risina fakultātes dome, kur aktīvi līdzdarbojas arī studentu izvirzītie pārstāvji.

No 1999. līdz 2004.gadam domes priekšsēdētāja bija docente Vija Strazdiņa.

No 2005. gada domes priekšsēdētāja ir dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča.

Dekāne - Dr.oec., asociētā profesore Iveta Mietule
Iveta Mietule

Pieņemšanas laiks: pirmdienās, trešdienās 10.00 – 12.00

Tālr. 64628076; mob.(LMT) 29273350, mietule@inbox.lv

Studiju virzieni
 • Vadības zinātne
 • Ekonomika
 • Uzņēmējdarbība
 • Finanšu vadība
Fakultātē tiek realizētas šādas studiju programmas

Uz vidējās izglītības bāzes:

Akadēmiskā studiju programma:
Profesionālā bakalaura studiju programma:
Profesionālā bakalaura studiju programma:

Uz augstākās izglītības bāzes:

Akadēmiskā studiju programma:
Profesionālās izglītības studiju programmas uz augstākās izglītības bāzes:
Projektu aktivitātes
 • Socrates Erasmus
 • The Development of Economic Potential of rural areas through broad net of bicycles routes
 • Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona
 • REG-ELIN-LAT 'MVU inovatīvās IT attīstības veicināšanas atbalsta tīkla izveide' u.c.
Tradīcijas
 • Rozes svētki,
 • Pasniedzēju diena,
 • Studentu diena,
 • Karjeras dienas,
 • Ziemassvētki,
 • Absolventu vakars,
 • Zinātniskās konferences u.c.


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4622904
Fakss: +371 6 4622904
e-mail: ekonfak@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv