English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Uzņēmējdarbības vadības katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats E-pasts, darba telefons, adrese, kabinets Docējamie kursi Konsultāciju laiks Vieta
1. Irēna Silineviča Dr.sc.ing. profesore
katedras vadītāja
Irena.Silinevica@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 207.kab.
Tūrisma analīze;
Elektotehnikas un elektronikas pamati;
Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana;
Reģionālā ekonomika;
Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana;
Tūrisma industrijas ietekme uz vidi
Reģionālā ekonomika un vides aizsardzība
Ceturtdien, 13:10 - 14:10 207.
2. Oļegs Užga-Rebrovs Dr.sc.ing. profesors rebrovs@tvnet.lv, 64628079
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab
Optimizācijas teorija;
Vadības teorija;
Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana;
Komercuzņēmumu darbības vērtēšana un lēmumu pieņemšana;
Riska analīze un vadīšana;
Vides kvalitātes vadība un sertifikācija;
Vadīšanas pamati;
Lemšana riska apstākļos;
Lēmumu analīze
Riska analīze un cilvēka dzīvības procesu norises drošums
Otrdien, 13:10 - 14:10 310.
3. Lienīte Litavniece Dr.oec. docente Lienite.Litavniece@ru.lv
Atbrīvošanas alejā 90, 314.kab.
Eiropas ekonomiskā integrācija; Trešdien, 11:00-12:00 314.
4. Iveta Graudiņa Mg.soc.sc. docente graudina@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 206.kab.
Socioloģija;
Publiskās runas pamati;
Pasākumu vadība;
Sociālā psiholoģija;
Vadības psiholoģija;
Starpkultūru biznesa attiecības,
Biznesa komunikācijas
Pirmdien, 14:00-15:00 204.
5. Vilhelma Ņikitina Mg.biz.vad. lektore vilhelma.nikitina@inbox.lv
64628079
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab
Makroekonomika
Tautsaimniecības politika
Inovāciju vadība
Ekonomikas mācību vēsture
1.nedēļās, Pirmdien, 17:20-18:20,
Otrdien, 13:00-14:00
310.
6. Maija Krūze Mg. commerc. lektore maijak49@inbox.lv, 4628079
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab
Pārtikas preču tirgzinība;
Kvalitātes audits;
Vispārējās kvalitātes vadība;
Produktu kvalitātes vadība;
Uzturzinātne;
Pārtikas preču prečzinība;
Prečzinība
2.nedēļās
Pirmdien, 13:00-14:00 un Otrdien 13:00-14:00
310.
7. Inese Silicka Mg.soc.sc. lektore isilicka@inbox.lv, 64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 205.kab.
Lietišķā etiķete;
Kvalitātes sistēmas uzņēmējdarbības vadība;
Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne;
Ēdināšanas serviss;
Vides ekonomika
Trešdien, 16:00-17:00 205.
8. Iveta Dembovska Mg.oec. lektore Iveta.Zaluksne@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 205.kab.
Tirgzinība;
Pakalpojumu uzņēmējdarbība;
Biznesa ētika;
Reklāma;
Tūrisma pamati;
Loģistika;
Starptautiskais mārketings;
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Ekonomiskā ģeogrāfija
Otrdien, 13:00-14:00 205.
9. Valentīna Deksne - lektore Valentina.Deksne@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 205.kab.
Ekskursiju vadīšanas metodika;
Tūrisma higiēna
18.10., 22.11., 20.12.2012. 13:00-14:00 205
10. Ēvalds Višķers Mg.soc.sc. lektors evalds.viskers@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab.
Mikroekonomika;
Mārketinga pētījumi;
Ekonomikas teorija un metodoloģija
Uzņēmējdarbības pamati
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Ievads uzņēmējdarbībā
Pakalpojumu mārketinga vadība
Trešdien, 13:10-14:10 202.
11. Dagnija Nuķe Mg.soc.sc. lektore Dagnija.Nuke@ru.lv
64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab.
Pakalpojumu uzņēmējdarbība;
Projektu vadība;
Uzņēmējdarbības plānošana;
Makroekonomika;
Karjeras pakalpojumu vadība
205.
12. Liene Amantova – Salmane Mg.soc.sc. lektore liene.amantova-salmane@cfla.gov.lv
4628079
Atbrīvošanas alejā 90, 310.kab.
Pakalpojumu mārketinga vadība
Projektu vadība
Projektu plānošana un kontrole
Otrdien, 17:15-18:15 310
13. Daina Znotiņa Mg.soc.sc. lektore Daina.Znotina@ru.lv
64628077
Atbrīvošanas alejā 90, 312.kab.
Mārketinga komunikācijas
Lietišķā komunikācija
Patērētāju uzvedība
Reģionālā ekonomika
Ceturtdien, 17:00 - 18:00 312.
14. Kristīne Reinholde Mg.oec. lektore reinholde.kristine@inbox.lv, 64624518
Atbrīvošanas alejā 90, 205.kab.
Viesnīcu darba organizācija un vadība Saskaņā ar nodarbību sarakstu, konsultācijas notiek pēc nodarbībām. 205
15. Elita Kupcova Mg.paed. lektore Elita.Kupcova@ru.lv, 64623256
Atbrīvošanas alejā 90, 202.kab.
Psiholoģija - 202RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: 6 4628077
312. telpa
e-mail: Daina.Znotina@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv