English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Uzņēmējdarbības vadības katedra Projekti
Projekti

Ekonomikas un vadības katedras docētāju iesaiste projektos


Nr.p.k. Vārds, uzvārds Projekta nosaukums Darbības laiks
1. Prof.I.Silineviča
Doc.L.Litavniece
Doc.I.Graudiņa
Lekt.Ē.Višķers
Lekt.S.Ežmale
ESF projekts Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071
„Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”
01.12.2009.-01.12.2012.
2. Doc.L.Litavniece 
Lekt.D.Znotiņa
ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
Vienošanās Nr.2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015
01.09.2009.-30.06.2013.
4. Uzņēmējdarbības vadības katedras docētāji Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia and Azerbaijan   (Erasmus Mundus Ārējās sadarbības logs Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai)
  • Nr.132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECW
  • Nr. 2009-1683/001-001-ECW
  • 01.09.2007. – 31.12.2009.
  • 01.09.2009.-31.12.2011.
5. Uzņēmējdarbības vadības katedras docētāji Erasmus Mundus Action 2 (projekta Nr. 2010-2368/001-001-EM Action 2 – Partnerships) 01.09.2010.-21.12.2012.
6. Uzņēmējdarbības vadības katedras docētāji Frontex Aģentūras Apmācību vienība „"Kopīgās augstākās izglītības studiju programmas izveide" 2011.—2013.
7. Prof.O.Užga-Rebrovs LATVIA-BELORUS Co-operation program in Science and Engineering.
Scientific Cooperation Project No. L7631
“Development of a complex intelligent methods and medical and biological data processing algorithms for oncology disease diagnostics improvement”
01.06.2010- 01.12.2011.

 

Nr.132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: 6 4628077
312. telpa
e-mail: Daina.Znotina@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv