English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Uzņēmējdarbības vadības katedra Aktivitātes
Aktivitātes
  • Katedras docētāji regulāri piedalās valsts un starptautiskā mēroga zinātniskajās konferencēs
  • Katedras docētāji sagatavo un izdod mācību metodiskos līdzekļus, mācību grāmatas, zinātniskos rakstus un monogrāfijas.
  • Katedra vienu reizi divos gados organizē studentu un docētāju zinātniski praktisko konferenci "Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi".
  • Katedras docētāji regulāri piedalās pieredzes apmaiņas braucienos ārzemēs, kā vieslektori lasījuši lekcijas: Lietuvā, Polijā, Somijā, Čehijā, Rumānijā, Beļģijā, ASV, Ķīnā, Turcijā, Grieķijā u.c.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: 6 4628077
312. telpa
e-mail: Daina.Znotina@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv