English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu vadības katedra Pētniecība
Pētniecība

Katedras zinātniskā tēma - Finanšu resursu piesaiste, analīze un vadīšana. Vadītāji: Dr.oec., asoc.profesore Iveta Mietule

Zinātniskās tēmas apakštēmas un to atbildīgie:

Dr.oec., profesore Rita Liepiņa - Mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas problēmas
Mg.oec., docents Andris Pelšs - Vadības grāmatvedības pielietošana un ieviešana Latvijas uzņēmumos
Mg.oec., docente Iluta Arbidāne - Ilglietošanas un apgrozāmo aktīvu organizācija uzņēmējdarbībā
Mg.oec., docente Anita Puzule - Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā
Mg.oec., docente Ērika Žubule - Budžeta procesa attīstības iespējas Latvijā
Mg.oec., docente Iveta Mietule - Darba samaksas uzskaites problēmu risinājumi
Mg.oec., lektore Inta Kotāne - Finanšu resursu problēmas lauksaimniecībā
Mg.oec., lektors Einārs Ulnicāns - Darbaspēka piedāvājuma un kvalitātes raksturojums un ietekmējošie faktori.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: +371 28338556 (LMT),
315. telpa
e-pasts: finkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv