English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu vadības katedra Izdevumi
Izdevumi
2010.gads
 1. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 36 lpp. ISBN 9789984440590
 2. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu/ diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 41 lpp. ISBN 9789984440606
 3. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne :RA Izdevniecība, 2011. - 38 lpp. ISBN 9789984440613
 4. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 12.zinātniski praktiskā konference 2010.gada 3. jūnijs rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2011. – 128 lpp.
2009.gads
 1. Arbidāne I., Kotāne I., Liepiņa R., Silineviča I. Tūrisma analīze 3.daļa Tūrisma uzņēmumu analīze. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2009. – 184 lpp.
2008.gads
 1. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā.- Rīga: Jumava, 2008. - 323 lpp.

2007.gads
 1. Puzule A. Nodokļi un nodevas. Mācību grāmata. Rīga: Biznesa vadības koledža, 2007. aptuveni 216 lpp. – redakcionālā sagatavotībā.
 2. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi.// Studentu un docētāju 8.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2007. – 112 lpp.

2006.
 1. Puzule A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. 50 lpp.

2005.gads
 1. Boļšakovs S. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti: mācību palīglīdzeklis. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2005. - 101 lpp.
 2. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi.// Studentu un docētāju 6.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2005. – 140 lpp.
 3. Ulnicāns E. Sadalījuma rindas un to statistiskā analīze: mācību līdzeklis ekonomiskajā statistikā. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2005. - 57 lpp.

2004.gads
 1. Tihomirova J. Apdrošināšanas pamati. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. - 72 lpp.

2003.gads
 1. Arbidāne I., Mietule I. Grāmatvedības bilance un konti: mācību palīglīdzeklis. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2003. - 45 lpp.
 2. Arbidāne I., Mietule I. Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā: uzdevumi grāmatvedības kursa apguvei. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2003. - 41 lpp.
 3. Mietule I. Gada pārskata sastāvs un struktūra: mācību palīglīdzeklis. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2003. - 36 lpp.
 4. Mietule I. Krājumu uzskaite un novērtēšana grāmatvedībā: mācību palīglīdzeklis. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2003. - 34 lpp.
 5. Žubule Ē. Budžeta process Latvijā: lekciju konspekts. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2003. - 24 lpp.
 6. Žubule Ē. Pašvaldības un to finanses Latvijā: lekciju konspekts. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2003. - 35 lpp.

2002.gads
 1. Beinaroviča-Litvinova I., Liepiņa R., Vigupe A. Starptautisko standartu loma uzņēmumu nodokļu auditā. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2002. - 64 lpp.

2001.gads
 1. Liepiņa R. Juridisko un fizisko personu nodokļu audits: mācību palīglīdzeklis. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. - 79 lpp.(līdzautore Moiseja L.)
 2. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. 2.d. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai - Rīga: KIF" Biznesa Komplekss", 2001. - 232 lpp.
 3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. 1.d. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.- Rīga: KIF" Biznesa Komplekss", 2001- 199 lpp.
 4. Puzule A. Daži aspekti tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. 12.nodaļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. 101.-117.lpp.

2000.gads
 1. Pelšs A. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija: mācību materiāls. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000. - 94 lpp.

1999.gads
 1. Liepiņa R. Starptautisko standartu pielietojums banku auditā. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 1999. - 72 lpp.
 2. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai: mācību materiāls.- Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. - 126 lpp.

1997.gads
 1. Liepiņa R. Bankas noguldījumi un aizdevumi, to raksturojums un kontrole. - Rīga: Turības mācību centrs, 1997. - 71 lpp. (līdzautore Briede I.)
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: +371 28338556 (LMT),
315. telpa
e-pasts: finkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv