English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Studiju programmas Akreditācija
Akreditācija

Nr. p.k

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no - līdz

Studiju programmas direktors

Inženieru fakultāte

1.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris"

Nr.010-892

26.10.2005 – 14.05.2013.

Nr. 04048-35

07.03.2005.-14.05.2013.

Dr.hab.geol., prof. G.Noviks (apstiprināts ar 25.03.2002. Senāta lēmumu Nr.2)

2.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris"

Nr.010 - 1049

29.06.2005. - 14.05.2013.

Nr.04048-54

19.04.2006. – 14.05.2013.

Dr.sc.ing.asoc. prof. P. Grabusts (apstiprināts ar 28.09.2010. senāta lēmums Nr.5)

3.

Profesionālā maģistra studiju programma "Vides aizsardzība"

Nr.010-893

26.10.2005. - 14.05.2013.

Nr.04048-30

27.04.2004. - 14.05.2013.

Dr.hab.geol., prof. G.Noviks (apstiprināts ar 01.12.2003. Senāta lēmumu Nr.6)

4.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība"

Nr.010-1482

09.07.2008.-31.12.2014.

Nr.04048-58

08.06.2006.-31.12.2014.

Doc. A. Avots (apstiprināts ar 28.03.2006. Senāta lēmumu Nr.11)

5.

Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas”

Nr.010-1293

17.10.2007.-31.12.2013.

Nr.04048-59

22.06.2006.-31.12.2013.

Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Grabusts(apstiprināts ar 24.10.2006. Senāta lēmumu Nr.7)

6.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika”

Nr. 010-1740

04.11.2009.-31.12.2015.

Nr. 04048-63

16.05.2007.-31.12.2015.

Dr.sc.ing. asoc. prof. A.Martinovs (apstiprināts ar 27.03.2007. Senāta lēmumu Nr.3)

7.

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Nr. 010-1853

02.06.2010-31.12.2016

Nr.04048-70

21.02.2008.-31.12.2016.

Dr.hab.geol., prof.G.Noviks (apstiprināts ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.13)

8.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija”

Nr. 010-2016

22.12.2010.-31.12.2016.

Nr. 04048-73

08.08.2008.-31.12.2016.

Mg.ing.sc., lekt. Aleksejs Zorins (apstiprināts ar 26.02.2008. Senāta lēmumu Nr.6)

Izglītības un dizaina fakultāte

9.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

Nr.010-1592

26.11.2008. - 31.12.2014.

Nr. 04048-26

16.01.2004. – 31.12.2014.

Dr.paed., prof. P.Vucenlazdāns (apstiprināts ar 11.10.1999. Senāta lēmumu Nr.19)

10.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

Nr.010 - 1116

27.12.2006. – 28.02.2013.

Nr.04048-56

16.05.2006.- 28.02.2013.

Mg.psych., lekt. R.Orska (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.6)

11.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

Nr.010-2017

22.12.2010.-31.12.2016.

Nr.04048-55

16.05.2006.-31.12.2016

Mg.paed., lekt. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.5)

12.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tulks referents”

Nr.010-1444

04.06.2008.-31.12.2014.

Nr.04048-68

28.12.2007.-31.12.2014.

Dr.philol.. doc. M.Opincāne (apstiprināta ar 25.09.2012. Senāta lēmumu Nr.13)

13.

Profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija”

Nr.010-2263

31.10.2007.- 31.12.2013.

Nr. 04048-50

28.06.2005.- 31.12.2013.

Mg.paed., lekt. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 25.04.2005. Senāta lēmumu Nr.4)

14.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vides dizains"

Nr 010-1147

09.05.2007.-31.12.2013.

Nr.04048-52

24.03.2006.-31.12.2013.

Mg.art. asoc.prof. V.Paurs (apstiprināts ar 30.01.2006. Senāta lēmumu Nr.10)

15.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Surdopedagogs"

Nr. 010-1008

17.05.2006.- 28.02.2013.

Nr.04048-27

27.04.2004.- 28.02.2013.

Mg.paed., lekt. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 23.02.2004. Senāta lēmumu Nr.7)

16.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Nr.010-2018

22.12.2010.-31.12.2016.

Nr.04048-33

07.03.2005.-31.12.2016

Dr.paed., asoc.prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 29.11.2004. Senāta lēmumu Nr.26)

17.

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

Nr. 010-1648

22.04.2009.–28.02.2013.

Nr.04048-60

10.10.2006.-28.02.2013.

Dr.,paed., doc. G.Strods (apstiprināts ar 26.09.2006. Senāta lēmumu Nr.2)

18.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais rehabilitētājs”

Nr.010-1631

25.02.2009.-31.12.2015.

Nr.04048-62

03.04.2007.-31.12.2015.

Mg.psych. lekt. R.Orska, apstiprināta ar 27.02.2007. Senāta lēmumu Nr.10)

19.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Interjera dizains"

Nr. 010-1739

04.11.2009.-31.12.2015.

Nr.04048-74

26.02.2009.-31.12.2015.

Mg.paed., lekt. D.Apele (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.2)

20.

Doktora studiju programma „Pedagoģija”

Nr. 010-1852

02.06.2010.-31.12.2016

Nr.04048-69

21.01.2008.-31.12.2016.

Dr.paed., prof. V.Ļubkina (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.1)

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte

21.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas  skolotājs"

Nr.010 - 1118

27.12.2006. – 28.02.2013.

Nr.04048-11

21.03.2003. – 28.02.2013.

Mg.paed., doc. V.Čakša (apstiprināta ar 28.10.2002. Senāta lēmumu Nr.12)

22.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filoloģija"

Nr.010-1961

27.10.2010.-31.12.2016

Nr.04048-19

16.01.2004.-31.12.2016

Dr.philol., asoc. prof. I.Šuplinska (apstiprināta ar 27.09.2004. Senāta lēmumu Nr.13)

23.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture"

Nr. 010-1481

09.07.2008. -31.12.2014.

Nr. 04048-48

21.06.2005.-31.12.2014.

Mg.paed., doc. V.Čakša (apstiprināta ar 07.05.2001. Senāta lēmumu Nr.4)

24.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"

Nr.010-2018

22.12.2010.-31.12.2016

Nr.04048-53

24.03.2006.-31.12.2016

Dr.paed., doc. V.Malahovskis (apstiprināts ar 28.04.2003. Senāta lēmumu Nr.3)

25.

Profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība"

Nr.010-1348

14.11.2007.- 31.12.2013.

Nr.04048-41

09.06.2005.- 31.12.2013.

Dr.hist., vad.pētnieks A.Ivanovs (apstiprināts ar 25.09.2012. Senāta lēmumu Nr.8

26.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Filoloģija"

Nr.010-1243

26.09.2007.-31.12.2013.

Nr.04048-44

09.05.2005.-31.12.2013.

Dr.philol., asoc. prof. I.Šuplinska (apstiprināta ar 10.01.2005. Senāta lēmumu Nr.1)

27.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas un literatūras skolotājs"

Nr. 010-1115

27.12.2006.-28.02.2013.

Nr.04048-45

09.05.2005.- 28.02.2013.

Dr.philol., asoc.prof. S.Lazdiņa (apstiprināta ar 29.11.2004. Senāta lēmumu Nr.27)

28.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Reliģijas pedagoģija"

Nr. 010-1571

05.11.2008.-31.12.2014.

Nr. 04048-43

09.05.2005.- 31.12.2014.

Dr.hist., doc. V.Malahovskis (apstiprināts ar 23.03.2010. Senāta lēmumu Nr.2)

29.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”

Nr.010-1562

29.10.2008.-31.12.2014.

Nr.04048-72

04.06.2008.-31.12.2014.

Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. K.Karpoviča (apstiprināts ar 26.10.2010.  Senāta lēmumu Nr.19)

30.

Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātnes"

Nr. 010-2034

04.11.2009.-31.12.2015.

Nr. 04048-61

15.02.2007.-31.12.2015.

Dr.iur.,doc.
G.Makarova (apstiprināta ar 26.10.2010. Senāta lēmumu Nr.18)

Ekonomikas un vadības fakultāte

31.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne"

Nr. 010-800

19.01.2005.-28.02.2013.

Nr.04048-17

16.01.2004. – 28.02.2013.

Dr.ing., prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 28.06.2004. Senāta lēmumu Nr.6)

32.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vadības zinātne"

Nr.010-801

19.01.2005.-28.02.2013.

Nr. 04048-16

16.01.2004. – 28.02.2013.

Dr.ing., prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 28.06.2004. Senāta lēmumu Nr.6)

33.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība"

Nr.010-1600

10.12.2008. - 31.12.2014.

Nr. 04048-14

23.09.2003. - 31.12.2014.

Dr.sc.ing.prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 23.10..2007. Senāta lēmumu Nr.10)

34.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika"

Nr.010 - 1962

31.12.2010. –31.12.2016.

Nr.04048-22

16.01.2004. – 31.12.2016.

Dr.oec.asoc.prof. I.Mietule (apstiprināta ar 17.06.2010. senāta lēmums Nr.4)

35.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses"

Nr.010-1601

10.12.2008. - 31.12.2014.

Nr.04048-13

30.05.2003. - 31.12.2014.

Mg.oec., lekt. I.Kotāne (apstiprināta ar 25.03.2008. Senāta lēmumu Nr.7)

36.

Profesionālā maģistra studiju programma "Finanšu vadība"

Nr.010-1602

10.12.2008. - 31.12.2014.

Nr.04048-32

07.03.2005. - 31.12.2014.

Dr.oec., prof. R.Liepiņa (apstiprināta ar 10.01.2005. Senāta lēmumu Nr.3)

Jaunās studiju programmas

Ekonomikas un vadības fakultāte

37.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze”

   

Nr.04048-76

13.07.2011.- 13.07.2014.

Mg.oec., doc. Iluta Arbidāne (apstiprināts ar 31.05.2011. Senāta lēmumu Nr.1)

Inženieru fakultāte

38.

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

   

Nr.04048-75

05.01.2011.-05.01.2014.

Dr.sc.ing., prof. Atis Teilāns (apstiprināts 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr.8)

Izglītības un dizaina fakultāte

39.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Apģērbu projektēšana un dizains"

   

Nr. 04048-77

15.03.2012.-15.03.2015.

Mg.paed. lekt. Silvija Mežinska (apstiprināta ar 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr. 3)RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv