English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Stipendijas ESF finansētās MĒRĶSTIPENDIJAS MAĢISTRANTŪRĀ
ESF finansētās MĒRĶSTIPENDIJAS MAĢISTRANTŪRĀ

14.12.2012

Cienījamie RA IF maģistranti!

Atgādinām, ka tuvojas ziemas sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokārtos sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta.

Diemžēl projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” beidzas 2013. gada jūnijā un janvāri notiks pēdējā darba grupas sēde, kurā tiks piešķirtas atlikušas stipendijas uz periodu 01.02.2013. – 30.06.2013.27.08.2012

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2012./2013. studiju gadā 1.semestrī.

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss:

 • Jekaterina Kuzmina
 • Ligita Šalkovska
 • Ramona Vucāne

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss:

 • Velta Dzervinika
 • Vladislavs Ciršs
 • Valentīna Pužule

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss:

 • Sergejs Rupainis
 • Juris Baltalksnis

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss:

 • Sergejs Kodors
 • Imants Zarembo 18.07.2012

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2012./2013. studiju gadā pavisam tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai jāaizpilda uzņemšanas laikā līdz 2012. gada 17. augustam

Stipendijas iesnieguma forma

Līguma forma


30.04.2012

Cienījamie maģistranti!
Atgādinām, ka tuvojas pavasara sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokārtos sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta. Arī atgādinām, ka mērķstipendiju saņēmējiem lekciju apmeklēšana ir obligāta!30.01.2012

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2011./2012. studiju gadā 2.semestrī.

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Garkalns Andrejs

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”:

 • Tutins Aldis
 • Stepanovs Dmitrijs

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.
7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.
7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.
7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.15.12.2011

Cienījamie maģistranti!
Atgādinām, ka tuvojas ziemas sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokārtos sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta. Arī atgādinām, ka mērķstipendiju saņēmējiem lekciju apmeklēšana ir obligāta!


23.08.2011

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2011./2012. studiju gadā 1.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss:

 • Madara Mediņa
 • Velta Dzervinika
 • Aija Bergmane

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss:

 • Anita Cercene
 • Ivars Locis

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss:

 • Sergejs Kodors
 • Vladimirs Malejevs
 • Imants Zarembo

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss:

 • Aivars Skarbiniks
 • Boriss Nazarovs


 18.07.2011

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2011./2012. studiju gadā pavisam tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai jāaizpilda uzņemšanas laikā līdz 2011. gada 19. augustam

Stipendijas iesnieguma forma


 19.01.2011

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2010./2011. studiju gadā 2.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Pavlovskis Žanis
 • Strucinska Inta

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” :

 • Jevģeņijs Kušakovs
 • Skarbiniks Aivars

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.

7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.

7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.


 06.08.2010

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendijas saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2010./2011. studiju gadā tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai jāiesniedz līdz 2010. gada 20. augustam par uzņemšanu maģistrantūrā atbildīgajai personai (Atbrīvošanas alejā 90, 115.kab.).

Stipendijas iesnieguma forma


 11.01.2010

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2009./2010. studiju gadā 2.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Janīna Kušnere;
 • Pēteris Drozdovs;
 • Jānis Mozumačs;
 • Sanita Kurme.

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” :

 • Viktors  Andrejevs;
 • Aleksandrs  Petrovs;
 • Armīns Palms.

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.

7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.

7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.


 21.08.2009

Apsveicam pirmos studentus, kas saņems ESF stipendiju 2009./2010. studiju gadā.

 • Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss
  • Kristīne Glūdiņa
  • Baiba Purvinska
  • Arnita Meinerte
  • Inese Liepiņa

 • Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss
  • Natālija Lemešenoka
  • Sintija Augule
  • Skaidra Keidāne

 • Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss
  • Marians Žukovs
  • Viktors Malihins
  • Edgars Pavlovskis
  • Jevģeņijs Kušakovs

 • Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss
  • Viktors Ivanovs
  • Jēļena Skubilina
  • Māris Seimanovs

Pamatojums RA rektora rīkojums nr. 4-9/1326 no 20.08.2009.


 07.08.2009

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

No 01.09.2009. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte sāk realizēt ESF projektu „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (identifikācijas Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003), kas paredz iespēju maģistrantiem konkursa kārtībā saņemt stipendiju trīssimt latu mēnesī apmērā.

Saskaņā ar LR MK grozījumiem 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

  NOLIKUMS PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

2009./2010. studiju gadā tiks piešķirtas 14 stipendijas maģistrantiem, kas studēs maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas”. Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai jāiesniedz līdz 2009. gada 19. augustam par uzņemšanu maģistrantūrā atbildīgajai personai (Atbrīvošanas alejā 90, 115.kab.).

  IESNIEGUMS MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

Projektu plānots realizēt laikā no 2009. gada septembra līdz 2013.gada janvārim, un tā kopējās izmaksas ir 157 140 Ls. Projekta līdzfinansējums 85% apmērā ir no Eiropas sociālā fonda, 15% -Latvijas valsts finansējums.

Papildu informāciju varat iegūt pie projekta koordinatora Mihaila Kijaško, Atbrīvošanas alejā 115, ITC, 208. kab., pa tālr. 646 22428 vai e-pastu: Mihails.Kijasko@ru.lv.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv