English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Stipendijas ESF finansētās MĒRĶSTIPENDIJAS DOKTORANTŪRĀ
ESF finansētās MĒRĶSTIPENDIJAS DOKTORANTŪRĀ

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai doktora studiju programmu doktorantiem ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (vienošanās Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) ietvaros.

Mērķstipendiātu pieteikšanās un mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā.

 

Piesakoties mērķstipendijai, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

  1. RA Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē (1.pielikums);
  2. Dzīves un darba gājumu(CV) (2.pielikums);
  3. Pretendenta aptaujas lapu studijām (3.pielikums);
  4. Izziņu par doktorantūras studiju plāna un individuālā darba plāna izpildi un sekmību attiecīgajā RA doktorantūras studiju programmā;
  5. Pretendenta publikācijas (ja raksts ir publicēts, tad pievienot raksta kopiju; ja raksts ir pieņemts publicēšanai, tad – izziņu par raksta akceptēšanu publicēšanai);
  6. Citus pēc Pretendenta ieskatiem nozīmīgus dokumentus.

Dokumenti jāiesniedz darba laikā Rēzeknes Augstskolas rektorātā Atbrīvošanas alejā 90, 224.kabinetā līdz 31.maijam plkst.16.00RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv