English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Metodiskie norādījumi
Metodiskie norādījumi
Vispārīgie
Izglītības un dizaina fakultāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
ESF PIAA aktivitātes 3.2.6.3. projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs” (Līgums Nr. 2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160)
PDF document Izstrādātie profesionālās prakses metodiskie materiāli. (178.41 Kb)
PDF document Izstrādātā profesionālās prakses dienasgrāmata. (144.47 Kb)
Inženieru fakultāte
Word document Prakses būvprojekta kontroljautājumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība" (33.50 Kb)
Word document Prakses būvprojekta atskaite 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība" (413.00 Kb)
Word document Metodiskie norādījumi praksei būvobjektā paredzēti 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība" (51.50 Kb)
Word document Datorzinātņu katedra. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi (39.50 Kb)
Word document Referātu noformēšanas noteikumi (148.00 Kb)
Word document Maģistra studiju programmas "Vides aizsardzība" metodiskie norādījumi maģistra praksei. (62.00 Kb)
Word document Pirmdiploma prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris". (58.50 Kb)
Word document 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas prakses atskaites struktūra. (209.00 Kb)
Word document 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi. (53.50 Kb)
Word document Ražošanas prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris" (70.50 Kb)
Word document Vides aizsardzības prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris" (62.50 Kb)
Word document Metodiskie norādījumi studiju darba/projektu, diplomdarbu/diplomprojektu izstrādei (167.00 Kb)
Word document Prakšu metodiskie norādījumi realizēti 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “MEHATRONIKA” (70.50 Kb)
Word document Studiju programmas 'Elektroniskā komercija' prakses metodiskie norādījumi (125.50 Kb)
Word document Metodiskie norādījumi diplomdarba/diplomprojekta izstrādāšanai un noformēšanai vides inženierzinātņu studiju programmā (56.54 Kb)


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv