English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Diplomi un diplomu pielikumi
Diplomi un diplomu pielikumi

Augstākās izglītības diploms – valsts atzīts izglītības dokuments, kas apliecina personas iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim.

Diploma pielikums – pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESKO/ CEPES) noteikumiem izveidots dokuments, kas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina attiecīgā diploma akadēmisku un profesionālu atzīšanu Latvijā un ārvalstīs.

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.

Visi Rēzeknes Augstskolas studenti diplomu pielikumus saņem par brīvu.

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti. Ministru kabineta noteikumi Nr. 656

 Diploma pielikuma piemērs

Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem piešķirta Eiropas Atzinības zīme2009. gada 11. jūnijā Rēzeknes Augstskolai (RA) Briselē tika pasniegts diplomu pielikumu kvalitāti apliecinošs atzinības raksts. Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras eksikutīvā aģentūra Rēzeknes Augstskolai piešķīrusi prestižo Diplomu pielikumu Atzinības zīmi.
Gada sākumā Rēzeknes Augstskolas Studiju daļa sadarbībā ar RA Ārējo sakaru daļu izvērtēšanai Eiropas Komisijai iesniedza RA diplomu pielikumus. Tos vērtēja trijās kārtās – Nacionālajā aģentūrā, ekspertu komisijā, kā arī Eiropas Komisijā. No Latvijas augstākos izglītības iestāžu vidus konkursam pieteikušās bija septiņas augstskolas. Taču Atzinības zīmi līdz 2013. gadam piešķīra tikai Rēzeknes Augstskolai.
RA Ārējo sakaru daļas vadītāja Helēna Overina uzsver, ka Diploma pielikuma Atzinības zīme ir apliecinājums tam, ka Rēzeknes Augstskolā iegūstamā izglītība ir atbilstoša visaugstākajiem Eiropas kvalitātes standartiem, kā arī liecina par to, ka RA sekmīgi organizē darbu un iekļaujas Eiropas Savienības augstākās izglītības telpā, izpilda ES prasības. Eiropas vienoto Diploma pielikumu (latviešu un angļu valodā) RA izdod kopš 2002. gada. Turpmāk uz RA Diploma pielikumiem tiks izvietota arī Atzinības zīme (Diploma Supplement Label).
RA Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika atzīst, ka studiju kvalitātei, kredītpunktu piešķiršanas kārtībai, diplomu pielikumu izsniegšanai augstskolā tiek pievērsta pastiprināta nozīme.
„Diplomu pielikumu Atzinības zīme iegūta pateicoties fakultāšu, Studiju daļas un Ārējo sakaru daļas darbinieku uzņēmībai un ieguldītajam darbam. Tas ir apliecinājums, ka RA absolventi saņem ne vien kvalitatīvu izglītību, bet arī to, ka piešķirtie kredītpunkti atbilst Eiropas Savienības kredītpunktu pārneses sistēmai un diploma pielikums pilnīgi atbilst Eiropas Komisijas prasībām,” norāda augstskolas studiju prorektore Angelika Juško-Štekele.
Šobrīd RA piedāvā studijas 46 studiju programmās - pamatstudiju, maģistra un doktora līmeņos. Iegūstot augstāko izglītību jebkurā līmenī Rēzeknes Augstskolas absolventi saņem Latvijā, Eiropā un pasaulē atzītu diplomu.


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv