English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Zinātnes padome Zinātnes padomes sastāvs
Zinātnes padomes sastāvs

Zinātnes padomes priekšsēdētājs: Dr.philol., asoc.prof. Ilga Šuplinska - Zinātņu prorektore
Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietniece: Dr.philol. asoc.prof. Karīne Laganovska - Zinātņu daļas vadītāja
Zinātnes padomes locekļi: Dr.sc.ing., asoc.prof. Edmunds Teirumnieks – rektors
Dr.philol. asoc.prof. Karīne Laganovska - Zinātņu daļas vadītāja
Dr.philol., asoc.prof. Angelika Juško-Štekele - Studiju prorektore
Dr.paed., asoc.prof. Jānis Dzerviniks  - Izglītības un dizaina fakultātes dekāns
Mg.chem., lekt. Ērika Teirumnieka - Inženieru fakultātes dekāne
Dr.paed., prof. Velta Ļubkina - PSPI direktore
Mg.soc.sc. Oskars Skredelis - projektu koordinators
Mg.oec., doc. Iluta Arbidāne - Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna p.i.
Mg.phil., vieslekt. Veronika Korkla - Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne
Dr.habil.geol., prof. Gotfrīds Noviks - REGI direktors
Mg.soc.sc., doc. Iveta Graudiņa - Rektora vietniece sadarbības un attīstības jautājumosRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv