English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Zinātnes padome Zinātniskās pētījumu programmas un kuratori
Zinātniskās pētījumu programmas un kuratori
2011./2012. studiju gads
Programmas nosaukums Kurators
Latgales reģiona sociāli ekonomiskā attīstība (ekonomikas un vadībzinātnes nozares) Dr.sc.ing., prof. Irēna Silineviča
Skolu pedagoģiskā un studiju procesa pētījumi (pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes nozares) Dr.paed., prof. Pēteris Vucenlazdāns, Dr.paed., asoc.prof. Jānis Dzerviniks
Latgales vēstures, valodas un kultūrvides izpēte (literatūrzinātnes, valodniecības, folkloristikas, filozofijas un vēstures zinātnes nozares) Dr.philol., asoc.prof. Ilga Šuplinska, Dr.hist., docents Vladislavs Malahovskis
Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju problēmu izpēte (vides zinātnes nozare) Dr.habil.geol., prof. Gotfrīds Noviks
Latvijas tiesību sistēmas attīstība (tiesību zinātnes nozare) Dr.iur., docente Gaļina Makarova
Informācijas tehnoloģiju attīstība (datorzinātnes nozare) Dr.sc.ing., asoc.prof. Pēteris Grabusts
Materiālu mehānika un pretestība (mehānikas nozare) Dr.sc.ing., asoc.prof. Andris Martinovs
Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana Dr.sc.ing., asoc.prof. Artis TeilānsRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv