English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Profesūra Profesūra
Profesūra

2010./2011.st.g.


Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Akadēmiskais amats

Zinātniskais grāds

Zinātnes

nozare

Zinātnes apakšnozare

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE

1.

Velta Ļubkina

profesore

Dr.paed.

Pedagoģija  

Skolas pedagoģija

2.

Pēteris Vucenlazdāns

profesors

Dr.paed.

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

3.

Jānis Dzerviniks

asoc. profesors

Dr.paed.

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

4.

Karīne Laganovska

asoc. profesore

Dr.philol.

Literatūrzinātnes

Cittautu literatūras vēsture

5.

Vladislavs Paurs

asoc. profesors

Mg.art.

Mākslas zinātne

Vizuālā māksla

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

1.

Angelika Juško-Štekele

asoc. profesore

Dr.philol.

Folkloristika

Latviešu folkloristika

2.

Ilga Šuplinska

asoc. profesore

Dr.philol.

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

3.

Sanita Lazdiņa

asoc. profesore

Dr.philol.

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

4.

Olga Senkāne

asoc. profesore

Dr.philol.

Literatūrzinātne

Salīdzināmā literatūrzinātne

5.

Zigurds Mikainis

asoc. profesors

Dr.phil.

Juridiskās zinātnes

Valsts tiesības

INŽENIERU FAKULTĀTE

1.

Pēteris Grabusts

asoc. profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

2.

Andris Martinovs

asoc. profesors

Dr.sc.ing.

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība

3.

Edmunds Teirumnieks

asoc. profesors

Dr.sc.ing.

Ķīmijas inženierzinātne

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija

4.

Artis Teilāns

profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

1.

Irēna Silineviča

profesore

Dr.sc.ing.

Ekonomika

Reģionālā ekonomika

2.

Oļegs Užga-Rebrovs

profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

3.

Iveta Mietule

asoc.profesore

Dr.oec.

Ekonomika

Grāmatvedības un uzskaites teorija

 
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv