English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Doktorantūras studijas Doktora studiju programmas
Doktora studiju programmas
INŽENIERU FAKULTĀTE
Studiju programmas nosaukums, kods Vides inženierzinātne (51526)
Studiju veids/ ilgums Pilna laika studijas – 3 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamais grāds Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Uzņemšanas prasības Pārrunas par zinātniskā pētījuma tēmu
Sīkāk sk. Uzņemšanas noteikumus vai informāciju par Latgales ilgtspējīgās attīstības pētījumu institūtu)

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE
Studiju programmas nosaukums, kods Pedagoģija (51142)
Studiju veids/ ilgums Pilna laika studijas – 3 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamais grāds Pedagoģijas doktors (Dr.paed.)
Uzņemšanas prasības Iestājpārbaudījums kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu);
pārrunas par iesniegtā referāta izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā.
(Sīkāk sk. Uzņemšanas noteikumus vai informāciju par Personības socializācijas pētījumu institūtu)
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv