English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Projekti Valsts pētījumu programmu projekti
Valsts pētījumu programmu projekti
2008./2009.studiju gadā īstenotie projekti
Projekta nosaukums Līguma nr. Projekta vadītājs Projekta dalībnieki Realizācijas laiks Finansēj.
avots
Kopējais finansēj. apjoms (LVL vai EUR)
Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai 08.2162/665 G.Noviks E.Teirumnieks
Ē.Teirumnieka
A.Laizāne
02.01. 2008.-31.12. 2008. LZP 1169 LVL
Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide Nr.08.2144 Olga Senkāne D.Hanovs
I.Leikuma
V.Malahovskis
02.01. 2008.-31.12. 2008. LZP 2020 LVL
Valoda un vide, 5.etaps 2008-1.6. Ilga Šuplinska S.Lazdiņa,
L.Bernāne,
A.Juško-Štekele,
H.F.Marten
02. – 12. 2008. ZA Letonika 11 000 LVL
Monogrāfijas ,,Valodas Austrumlatvijā” sagatavošana 4-7/1-2008 Sanita Lazdiņa I.Šuplinska,
V.Čakša,
V.Malahovskis,
I.Brīvere,
S.Pošeiko,
K.Nagle,
I.Belasova
06.05. – 08.12. 2008. Valsts valodas aģentūra 3550 LVLRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv